SAMAR - O nas

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR działa na rynku od 20 lat. Jego działalność obejmuje gromadzenie, analizowanie i udostępnianie poprzez serwis internetowy www.samar.pl lub w postaci opracowań porównawczych, danych dotyczących rynku motoryzacyjnego w Polsce.

Gromadzone przez IBRM SAMAR dane pozyskiwane są w sposób transparentny od producentów, dealerów oraz firm działających w branży motoryzacyjnej, a także od jednostek rządowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Finansów. Wszystkie zebrane informacje są jawne, a dokonywane w oparciu o nie analizy opierają się wyłącznie na kryteriach obiektywnych.

Podstawowym celem prowadzonej przez IBRM SAMAR działalności jest sporządzanie analiz rynkowych, prezentujących trendy w zakresie sprzedaży i rejestracji m.in. aut osobowych, dostawczych i ciężarowych, możliwych scenariuszy rozwoju rynku w przyszłości, porównanie z poprzednimi okresami, a także porównawcze badanie ofert poszczególnych marek, typów oraz wersji oferowanych na polskim rynku samochodów osobowych i dostawczych, sprowadzonych do warunków porównywalności, tzn. przy rozszyfrowywaniu, na potrzeby tej porównywalności, istotnych elementów wynikających ze specyfikacji samochodów lub koncepcji marketingowych stosowanych przez poszczególne firmy producenckie lub dealerów, w tym oferowanych upustów cenowych lub innego rodzaju promocji.

Opracowania przygotowywane przez IBRM SAMAR opierają się wyłącznie o kryteria obiektywne i zakładają eliminowanie jakiegokolwiek wartościowania lub preferowania przedmiotów lub jednostek. Podstawą analiz są dane istotne, porównywalne oraz sprawdzalne, wynikające z obiektywnych opracowań jawnych co do treści i źródeł pozyskania danych. Dane te są następnie przetwarzane przy zastosowaniu jawnych metod mających na celu uzyskanie obiektywnego obrazu rynku motoryzacyjnego samochodów osobowych i dostawczych w Polsce.

Wyniki naszej działalności są dostępne w kilku podstawowych formach, opartych wyłącznie o dane pochodzące z baz danych zgromadzonych przez IBRM SAMAR. Wśród nich można wyróżnić:

  1. Tzw. raporty gotowe oparte o własne bieżące analizy. Powstają one przy wykorzystaniu przygotowanych przez analityków IBRM SAMAR i stale doskonalonych szablonów. Raporty te mają charakter całościowy i są aktualizowane w cyklach miesięcznych. Zawierają zestandaryzowaną analizę bieżącej sytuacji na krajowym rynku motoryzacyjnym oraz na rynkach regionalnych.
  2. Raporty dedykowane opracowane na potrzeby własne klienta i zgodne z jego wytycznymi określonymi w zamówieniu, uwzględniające jego specyfikę (np. własnego, niezależnego od zdefiniowanego przez IBRM SAMAR podziału segmentacyjnego oferowanych na rynku samochodów). Podobnie jak raporty gotowe, raporty dedykowane również są aktualizowane w cyklu miesięcznym.
  3. Analizy wielowymiarowe tworzone bezpośrednio przez klienta w oparciu o udostępnioną mu na stronie internetowej www.samar.pl aplikację IBRM SAMAR. Analizy są tworzone przy zastosowaniu formuły tabeli przestawnej, umożliwiającej dostosowanie treści przygotowywanego konkretnego raportu do indywidualnie zdefiniowanych potrzeb klienta. Ich wynik dostępny jest w postaci wygenerowanego przez aplikację raportu w formacie MS Excel lub pdf.
  4. Narzędzia porównawcze dostępne dla konsumentów (bezpłatnie) bezpośrednio w serwisie internetowym IBRM SAMAR, umożliwiające wszystkim użytkownikom na tworzenie przejrzystych i obiektywnych porównań oferowanych na rynku samochodów.