/ Raporty i analizy
SamarGeneralInfoCompanyspecyfikacjePromotionsCenyRejestracjeSaleImport
 
Sprzedaż
 

Na podstawie informacji napływających od producentów stworzono bazę zawierającą dane dotyczące sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oferowanych na rynku polskim. Wśród informacji zawartych w bazie, poza wielkością sprzedaży, znajdują się podstawowe dane charakteryzujące samochód, w tym marka, model, pojemność silnika (wyrażona zarówno w litrach, jak i centymetrach sześciennych), rodzaj paliwa zasilającego silnik, typ nadwozia, wersja wyposażeniowa, rodzaj skrzyni biegów, segment, w którym klasyfikowany jest model (system umożliwia pracę na dowolnej segmentacji, w tym także segmentacji stosowanej przez producenta) oraz kraj pochodzenia. Dodatkowo do każdego auta przyporządkowana jest wynikająca z aktualnej oferty cena (w tym cena promocyjna, jeżeli producent oferuje rabat od ceny wyjściowej) oraz informacje dotyczące jego podstawowego wyposażenia. System zawiera dane sprzedażowe pozwalające na przygotowanie analiz sprzedaży począwszy od roku 1998.

Specyfikacje
 

Zgromadzone przez IBRM SAMAR informacje obejmują zarówno specyfikację techniczną auta, jak i informacje dotyczące jego wyposażenia standardowego oraz dostępnego wyposażenia opcjonalego z uwzględnieniem wszelkich zależności i wykluczeń, jakie mogą występować pomiędzy poszczególnymi opcjami. W opracowanej bazie do każdego auta przyporządkowanych jest ponad 300 pozycji specyfikacyjnych, co czyni ją najobszerniejszą bazą ogólnie dostępną na polskim rynku. Dodatkowym atutem bazy jest obszerny materiał zdjęciowy, prezentujący poszczególne elementy wyposażenia. Baza ściśle powiązana jest z konfiguratorem aut, pozwalającym na wyspecyfikowanie pojazdu, którym jest zainteresowany potencjalny klient. Dostęp do danych zawartych w bazie umożliwia porówanie aut oferowanych przez producentów pod kątem ich wyposażenia standardowego oraz (wbudowanego) wyposażenia opcjonalnego. Baza aktualizowana jest w trybie ciągłym, wraz z napływem nowych informacji.

Promocje
 

Baza promocji budowana jest w oparciu o informacje publikowane oficjalnie przez producentów i ich oficjalnych przedstawicieli (nie obejmuje informacji pochodzących od dealerów). Wszystkie promocje są kategoryzowane w zależności od wybranego przez producenta rodzaju promocji i przyporządkowane do modelu i jego wersji, której dotyczą. Każda z wprowadzonych do systemu promocji jest integralną częścią konfiguratora. Zawartość bazy jest na bieżąco uaktualniana.

Ceny
 

Informacje dotyczące cen poszczególnych samochodów oferowanych przez producentów na polskim rynku gromadzone są w postaci wydzielonej bazy. Obejmują one wszystkie dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację pojazdu, w tym markę, model, pojemność silnika, rodzaj paliwa, typ nadwozia, wersję wyposażeniową oraz typ skrzynii biegów. W przypadku prowadzonych przez producenta kampanii promocyjnych prowadzących do bezpośredniego obniżenia ceny sprzedaży, w bazie zawarta jest informacja na temat udzielanego przez producenta rabatu. Zasoby bazy obejmują dane od roku 1998 do chwili obecnej. Dzięki nim możliwa jest analiza zmiany polityki cenowej producentów w określonym przedziale czasowym. Baza jest ściśle połączona z bazą sprzedaży, dzięki czemu możliwa jest analiza relacji pomiędzy wielkością sprzedaży a ceną oferowanego modelu.

Rejestracje
 

Baza rejestracji przygotowywana jest w oparciu o udostępniane przez MSWiA informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Obejmuje ona dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych na terenie Polski samochodów nowych i używanych sprowadzanych z innych krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii, samochodów zmieniających właściciela na rynku wewnętrznym (obrót wewnętrzny samochodami używanymi) oraz tzw. parku, czyli wszystkich pojazdów zarejestrowanych w danym momencie w Polsce. Baza zawiera m.in. dane dotyczące typu pojazdu, marki, modelu, pojemności silnika, rodzaju paliwa (w tym paliwa alternatywnego), typu nadwozia, roku produkcji, ładowności, rodzaju klienta (klient instytucjonalny – wyróżnione firmy leasingowe, CFM, dealerzy i producenci/importerzy oraz osoba prywatna), miejsce rejestracji (wyrażone kodem TERYT) oraz liczby rejestrowanych aut. Oprócz parku, pozostałe bazy aktualizowane są co miesiąc. Surowe bazy pozyskane z MSWiA podlegają procesowi „czyszczenia“ oraz uzupełniania o inne dane istotne z punktu widzenia analiz rynkowych, w tym rozpoznane dane klienta oraz segmentacje rynkowe (w tym także segmentacje producenckie). Informacja o pojazdach po raz pierwszy rejestrowanych na terenie Polski sięga roku 2005, z tym że obecny poziom szczegółowości dostępny jest począwszy od roku 2010.

Firmy
 

Podstawowy zbiór przygotowywany przez IBRM SAMAR obejmuje przede wszystkim listę autoryzowanych dealerów działających na polskim rynku. Wśród zbieranych informacji znajdują się dane teleadresowe poszczególnych punktów, reprezentowana marka lub marki (w przypadku dealerów wielomarkowych) oraz status dealera (dealer główny, filia, punkt sprzedaży, dealer serwisowy, sprzedaż części, naprawy blacharsko-lakiernicze). W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania poprzez Centralną Ewidencję Pojazdów dostępu do informacji dotyczącej klienta instytucjonalnego kupującego samochody, baza firm poszerzana jest o informacje dotyczące tych właśnie klientów. Zarówno w przypadku danych dotyczących dealerów, jak i firm kupujących auta, zawartość bazy jest weryfikowana i uzupełniana w trybie ciągłym.

Import
 

Dane dotyczące samochodów używanych sprowadzanych do Polski pochodzą z zasobów Ministerstwa Finansów. Baza obejmuje informacje dotyczące pojazdów sprowadzonych z krajów Unii oraz spoza Unii, z uwzględnieniem marki, roku produkcji, miejsca odprawy celnej oraz zapłaconej wartości podatku akcyzowego. Dane aktualizowane są w trybie miesięcznym. Ze względu na fakt, iż ich napływ z poszczególnych urzędów celnych w wielu wypadkach opóźnia się, wynik za poprzedni miesiąc może się nieco różnić. Dane zbierane są od roku 2004

Moduł analityczno-raportowy samar.pl
 
Samar

IBRM SAMAR jest czołowym profesjonalnym dostawcą informacji dotyczących rynku motoryzacyjnego w Polsce, a także narzędzi pozwalających na jego wszechstronną analizę. Firma istnieje od 1992 roku, ściśle współpracując z producentami i ich przedstawicielami, dealerami oraz innymi firmami działającymi na rzecz branży - zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zdobyte przez lata doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych przez IBRM SAMAR raportach i analizach. Wykorzystane zostało również przy tworzeniu modułu analityczno-raportowego. Stanowi on integralną część serwisu samar.pl, adresowaną do klientów biznesowych związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z rynkiem motoryzacyjnym w Polsce. Moduł zapewnia dostęp do tzw. raportów gotowych, przygotowanych w oparciu o szablony opracowane i stale rozwijane przez analityków IBRM SAMAR oraz raportów dynamicznych, pozwalających na wielowymiarową analizę rynku na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.

Bazy danych IBRM SAMAR obejmują szeroki zakres informacji dotyczących polskiego rynku motoryzacyjnego, w tym informacje o produkcji, sprzedaży, rejestracjach, imporcie, cenach, specyfikacjach pojazdów (uwzględniających zarówno wyposażenie standardowe, jak i opcjonalne ze wszystkimi zależnościami i wykluczeniami), oferowanych przez producentów promocjach, a także listę autoryzowanych sprzedawców i punktów serwisowych. Gromadzone przez SAMAR informacje pochodzą bezpośrednio od producentów, dealerów, ze zbiorów Centralnej Ewidencji Pojazdów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz GUS. Poszczególne bazy uzupełniane są o dodatkowe informacje, które umożliwiają wszechstronną analizę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje baza danych cenowo-specyfikacyjnych, zawierająca bardzo szeroki zakres informacji dotyczących wyposażenia oferowanych w Polsce aut wraz z obszernym materiałem zdjęciowym. Jest to jedyny tego typu dostępny na polskim rynku zbiór, do którego będą mogli korzystać nie tylko klienci biznesowi, ale także osoby prywatne zainteresowane oferowanymi w Polsce autami.

RAPORTY GOTOWE dostępne są w specjalnie wydzielonej w module analityczno-raportowym zakładce systemowej. Na liście raportów gotowych można znaleźć zarówno raporty standardowe opracowane przez analityków IBRM SAMAR, zawierające analizę sytuacji na rynku krajowym oraz na rynkach regionalnych, jak i raporty dedykowane przygotowane zgodnie z wymaganiami poszczególnych klientów. Obejmują one pełen zakres informacji zawartych w bazach IBRM SAMAR. Ich aktualizacja odbywa się zwykle w cyklu miesięcznym.

RAPORTY DYNAMICZNE, podobnie jak raporty gotowe, mogą być tworzone w oparciu o dane rejestracyjne oraz cenowo-specyfikacyjne zawarte w bazach IBRM SAMAR. W przygotowaniu raportów pomaga nowy moduł analityczny w całości opracowany przez pracowników IBRM SAMAR. Pozwala on na tworzenie analiz wielowymiarowych z wykorzystaniem dostępnych szablonów, czy formuły tabeli przestawnej, umożliwiającej dowolne kształtowanie (wyglądu) raportu. Generowanie raportu odbywa się po jego zdefiniowaniu w specjalnie opracowanym formularzu w formacie MS Excel lub formacie pdf.

Dostęp do raportów gotowych oraz dynamicznych możliwy jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Wybrane przez użytkownika raporty gotowe i zdefiniowane przez niego raporty dynamiczne mogą być przechowywane w specjalnym SEGREGATORZE UŻYTKOWNIKA i aktualizowane wraz z napływem nowych danych.