/ Biblioteka raportów
 

12. (CEP) Rynek klienta instytucjonalnego - Samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5t

Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Raport prezentuje aktualne dane dotyczące liczby samochodów rejestrowanych przez firmy oraz aktualne trendy obserwowane na rynku klienta instytucjonalnego.

13. Produkcja samochodów w Polsce - Samochody osobowe i dostawcze

Kategorie : Produkcja
Bieżace wydanie: grudzień 2016 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Raport prezentuje aktualne dane dotyczące produkcji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce pozyskane bezpośrednio od producentów działających w kraju.

14. Baza produkcji samochodów osobowych i dostawczych

Kategorie : Produkcja
Bieżace wydanie: grudzień 2015 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza danych opracowana w oparciu o informacje pochodzące bezpośrednio od producentów działających na terenie Polski. Zawiera dane dotyczące produkcji samochodów w Polsce.

15. Park samochodów w Polsce na podstawie GUS - Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy

Bieżace wydanie: 2021 Cykl wydawniczy: Rok

Raport prezentuje podstawowe informacje o liczbie samochodów osobowych i ciężarowych (w tym dostawczych) zarejestrowanych w Polsce na koniec ubiegłego roku.

16. Park samochodów - Samochody osobowe i dostawcze w wieku do 10 lat

Bieżace wydanie: 2021 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych i dostawczych w wieku do 10 lat. Wydanie za rok 2010 zawiera pojazdy o DMC do 3,5 tony, natomiast wydania od 2011 roku zawierają pojazdy o DMC do 6,0 ton.

17. Sieć autoryzowanych placówek sprzedaży oraz serwisu

Kategorie : Sieć dealerska
Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Lista zawierająca informacje na temat autoryzowanych przez producentów punktów sprzedaży i serwisu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, działających na terenie Polski.

22. Segmentacja rynku - Samochody osobowe i dostawcze - Definicje

Bieżace wydanie: wrzesień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Opracowanie przedstawia aktualnie stosowaną segmentację rynku samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 6t przygotowaną przez IBRM Samar

23. Park pojazdów - raport PDF

Bieżace wydanie: 2020 Cykl wydawniczy: Rok

Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce pojazdów - samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów oraz jednośladów.

24. Baza rejestracji jednośladów

Kategorie : Rejestracje
Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zawiera dane dotyczące rejestracji motocykli, motorowerów oraz quadów, zarówno nowych, jak i używanych.

25. Baza rejestracji autobusów

Kategorie : Rejestracje
Bieżace wydanie: grudzień 2014 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zawiera dane dotyczące rejestracji nowych autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6 ton.