/ Biblioteka raportów
 

8. Analiza aktualnych trendów - Samochody osobowe

Bieżace wydanie: marzec 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Analiza opracowana na podstawie bieżących wyników dotyczących rejestracji samochodów nowych i używanych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także z Ministerstwa Finansów. Przygotowany komentarz prezentuje przyczyny zachodzących na rynku zmian, uwzględniając również wpływ szeroko rozumianej gospodarki.

10. Rynek samochodów używanych – Samochody osobowe po raz pierwszy rejestrowane i przerejestrowywane w kraju

Bieżace wydanie: marzec 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Raport prezentujący rozwój rynku samochodów używanych w Polsce, uwzględniający samochody sprowadzone z zagranicy oraz zmieniające właściciela w kraju.