/ Biblioteka raportów
 

3. Baza rejestracji nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 6t

Bieżace wydanie: kwiecień 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 6 ton.

5. Baza rejestracji nowych samochodów dostawczych i ciężarowych

Bieżace wydanie: kwiecień 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane z ostatnich dwóch lat dotyczące pierwszych rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych w rozbiciu na marki, modele, miejsce rejestracji do poziomu gminy oraz podmiot rejestrujący: osoby prywatne lub firmy.

6. Raport Regionalny - Samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5t

Bieżace wydanie: kwiecień 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Raport zawiera szczegółowe informacje na temat rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony w województwach (uwzględniony jest zarówno stary, jak i nowy podział administracyjny kraju).

11. Rynek wewnętrzny - Zmiany właścicieli (przerejestrowania)

Bieżace wydanie: kwiecień 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zawiera dane dotyczące przerejestrowywanych (zmiana właściciela) samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3.5 tony.

16. Park samochodów - Samochody osobowe i dostawcze w wieku do 10 lat

Bieżace wydanie: 2023 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych i dostawczych w wieku do 10 lat.

23. Park pojazdów - raport PDF

Bieżace wydanie: 2020 Cykl wydawniczy: Rok

Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce pojazdów - samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów oraz jednośladów.

27. Regionalna baza rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5t

Bieżace wydanie: kwiecień 2024 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 ton w podziale na marki oraz nowe i stare województwa.

28. Park samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku od 11 do 20 lat

Bieżace wydanie: 2023 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku od 11 do 20 lat.

29. Park samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku do 10 lat

Bieżace wydanie: 2023 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku do 10 lat.

30. Park samochodów - Samochody osobowe i dostawcze w wieku 11-20 lat

Bieżace wydanie: grudzień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych i dostawczych do 6 ton w wieku od 11 do 20 lat.