/ Dane użytkowników
Rejestracja w serwisie WWW jest bezpłatna. Umożliwia dostęp do ukrytych funkcji. Jest ona również wymagana aby korzystać z płatnych części systemu.
Dane użytkownika
Login (e-mail): * Imie:
Nazwa użytkownika: * Nazwisko:
Hasło: *Powtórz hasło: *
 
Kod weryfikacyjny:
Wprowadź kod: *
 
* Pola muszą być prawidłowo wypełnione podczas rejestracji
Regulamin

Wydawcy serwisu samar.pl – Instytutowi Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 11/4 oraz podmiotom, których materiały, w ramach współpracy z IBRM Samar, zostały wykorzystane nas stronach serwisu - przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, programów, materiałów dźwiękowych, aplikacji i baz danych, dostępnych w serwisie samar.pl oraz wyłączne prawo do rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji.

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  1. 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Korzystanie z materiałów dostępnych w serwisie samar.pl, poza dozwolonym użytkiem wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest możliwe wyłącznie na podstawie licencji udzielonej przez IBRM Samar. W każdym przypadku dozwolonego korzystania z utworów dostępnych w serwisie samar.pl konieczne jest podanie źródła w postaci aktywnego linku do konkretnej strony serwisu samar.pl. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy uprawnionego.

W celu nabycia licencji na korzystanie materiałów utworów dostępnych w serwisie samar.pl, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, programów, materiałów dźwiękowych, aplikacji i baz danych, prosimy o kontakt na adres kontakt@samar.pl.

Nazwa IBRM Samar, znak graficzny „Samar” oraz wszelkie inne nazwy, znaki i wzory zastrzeżone na rzecz IBRM Samar nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody IBRM Samar. Inne znaki towarowe, znajdujące się w serwisie samar.pl, zostały wykorzystane jedynie w celach reklamowych lub informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Informacje i dane zawarte w serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym. Pochodzą one ze źródeł uznanych przez IBRM Samar jako sprawdzone i rzetelne. Pomimo iż IBRM Samar dokłada wszelkiej staranności, aby przygotować rzetelne materiały, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność udostępnianych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu.


Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Zakończ rejestracje

Akceptuję warunki regulaminu korzystania z usług i produktów, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez operatora serwisu oraz oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe.

Zakończ rejestracje