/  / 28. Park samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku od 11 do 20 lat

Park samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku od 11 do 20 lat

null
null

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów dostawczych i ciężarowych w wieku od 11 do 20 lat.

Baza została przygotowana w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Baza jest dostępna w formacie Access oraz txt.
Przykładowe dane są dostępne w formacie Excel.
Wydania od 2013 do 2016 roku zawierają dodatkowe pole "uwagi".
W polu tym znajduje się informacja czy w ciągu ostatnich 7 lat w bazie źródłowej były jakieś zmiany. Dzięki temu można z pewnym przybliżeniem wyeliminować pojazdy, które fizycznie nie są już w eksploatacji, a nadal pozostają w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
W wydaniach od 2017 roku w polu "Uwagi" pojawia się wpis "Archiwalny". Jest to pojazd nie wyrejestrowany i nie anulowany, dla którego upłynęło ponad 10 lat od daty pierwszej rejestracji w Polsce i w okresie 6 lub więcej lat nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący z organów rejestrujących, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub stacji kontroli pojazdów.

Bazy Park 2021 zawierają informację o właścicielu w zakresie osoba prywatna/firma. 

W bazie są  następujące pola:
Marka
Model
Rok produkcji
Rodzaj (samochód specjalny, ciężarowy, ciągnik samochodowy, minibus)
Podrodzaj (wywrotka, pojemnik, furgon…)
Przeznaczenie
Pojemność silnika w cm3
Moc (w kW)
Rodzaj paliwa
Rodzaj paliwa alternatywnego
Dopuszczalna masa całkowita w kg
Ładowność w kg
Liczba miejsc (do 3, 4-5, 6-9, powyżej 9)
Rok rejestracji w Polsce
Rok rejestracji za granicą
Właściciel (osoba fizyczna lub firma)
Województwo
Powiat
Gmina
Segmentacja
Uwagi

Informacje i dane zawarte w bazie danych służą wyłącznie celom informacyjnym.
Zostały one przygotowane przy wykorzystaniu danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Pomimo że IBRM Samar dokłada wszelkiej staranności, aby przygotować rzetelne materiały, nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność zapisów zawartych w CEPiK, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowanym i udostępnionym klientowi raporcie.
 
Aktualne wydanie
2021
Dostępne formaty :
Dostęp do poszczególnych wydań raportu zależy od uprawnień użytkownika. W razie problemów z dostępem do wydań raportu prosimy o kontakt pod adresem email: oferta@samar.pl
POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT
Wyślij zapytanie dotyczące raportu