/ Biblioteka raportów
 

42. Park ciągników rolniczych - w wieku do 20 lat

Bieżace wydanie: 2022 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące ciągników rolniczych zarejestrowanych w Polsce w wieku do 20 lat.

40. Baza ogólnodostępnych ładowarek dla samochodów elektrycznych

Bieżace wydanie: grudzień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza ogólnodostępnych ładowarek opracowana w oparciu o dane pochodzące z Urzędu Dozoru Technicznego.

41. Park naczep i przyczep - w wieku do 20 lat

Bieżace wydanie: 2022 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce naczep i przyczep w wieku do 20 lat.

37. Baza rejestracji nowych i używanych samochodów dostawczych i ciężarowych o DMC powyżej 6t

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych i używanych samochodów dostawczych i ciężarowych o DMC powyżej 6t.

39. Baza wyrejestrowań

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza zawiera szczegółowe dane na temat samochodów osobowych i dostawczych wyrejestrowanych w Polsce.