/ Biblioteka raportów
 

36. Park Autobusów w wieku do 20 lat

Bieżace wydanie: 2021 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce autobusów w wieku do 20 lat.

40. Baza ogólnodostępnych ładowarek dla samochodów elektrycznych

Bieżace wydanie: czerwiec 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza ogólnodostępnych ładowarek opracowana w oparciu o dane pochodzące z Urzędu Dozoru Technicznego.

37. Baza rejestracji nowych i używanych samochodów dostawczych i ciężarowych o DMC powyżej 6t

Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych i używanych samochodów dostawczych i ciężarowych o DMC powyżej 6t.

38. Baza rejestracji nowych i używanych przyczep oraz naczep

Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych i używanych przyczep oraz naczep.

39. Baza wyrejestrowań

Bieżace wydanie: sierpień 2022 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza zawiera szczegółowe dane na temat samochodów osobowych i dostawczych wyrejestrowanych w Polsce.