/ Biblioteka raportów
 

12. (CEP) Rynek klienta instytucjonalnego - Samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5t

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Raport prezentuje aktualne dane dotyczące liczby samochodów rejestrowanych przez firmy oraz aktualne trendy obserwowane na rynku klienta instytucjonalnego.

15. Park samochodów w Polsce na podstawie GUS - Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy

Bieżace wydanie: 2021 Cykl wydawniczy: Rok

Raport prezentuje podstawowe informacje o liczbie samochodów osobowych i ciężarowych (w tym dostawczych) zarejestrowanych w Polsce na koniec ubiegłego roku.

16. Park samochodów - Samochody osobowe i dostawcze w wieku do 10 lat

Bieżace wydanie: 2022 Cykl wydawniczy: Rok

Baza zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych i dostawczych w wieku do 10 lat. Wydanie za rok 2010 zawiera pojazdy o DMC do 3,5 tony, natomiast wydania od 2011 roku zawierają pojazdy o DMC do 6,0 ton.

17. Sieć autoryzowanych placówek sprzedaży oraz serwisu

Kategorie : Sieć dealerska
Bieżace wydanie: maj 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Lista zawierająca informacje na temat autoryzowanych przez producentów punktów sprzedaży i serwisu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, działających na terenie Polski.

22. Segmentacja rynku - Samochody osobowe i dostawcze - Definicje

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Opracowanie przedstawia aktualnie stosowaną segmentację rynku samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 6t przygotowaną przez IBRM Samar

23. Park pojazdów - raport PDF

Bieżace wydanie: 2020 Cykl wydawniczy: Rok

Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące parku zarejestrowanych w Polsce pojazdów - samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów oraz jednośladów.

24. Baza rejestracji jednośladów

Kategorie : Rejestracje
Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zawiera dane dotyczące rejestracji motocykli, motorowerów oraz quadów, zarówno nowych, jak i używanych.

25. Baza rejestracji autobusów

Kategorie : Rejestracje
Bieżace wydanie: grudzień 2014 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zawiera dane dotyczące rejestracji nowych autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6 ton.

26. Poszerzona baza rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t N-CEP (Poziom ogólnopolski)

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów, poszerzona o dodatkowe informacje opracowane na podstawie deklarowanych przez producentów danych sprzedażowych. Zawiera dane z ostatnich dwóch lat dotyczące zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski nowych samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3.5t.

27. Regionalna baza rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5t

Bieżace wydanie: kwiecień 2023 Cykl wydawniczy: Miesiąc

Baza rejestracji opracowana w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza zawiera dane dotyczące po raz pierwszy rejestrowanych nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 ton w podziale na marki oraz nowe i stare województwa.