/  / TK wydał wyrok w sprawie zatrzymania prawa jazdy

TK wydał wyrok w sprawie zatrzymania prawa jazdy

null
null

Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis umozliwiający staroście zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości nawet gdy zachodzi stan wyższej konieczności.

Na posiedzeniu 11 października TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis Prawa o ruchu drogowym, który „nie dopuszcza wyjątków usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”. Sędziowie argumentowali, że starosta nie powinien zatrzymywać prawa jazdy, gdy mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności.

W czym rzecz? Przepisy ograniczające dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym (do 50 km/h) wprowadzono po to, by chronić zdrowie i życie kierowców i pieszych. Mogą się jednak zdarzyć nadzwyczajne sytuacje (np. dowiezienie na czas chorego na oddział reanimacyjny czy żony na salę porodową), kiedy ochrona życia i zdrowia jest ważniejsza niż potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z przekroczenia prędkości.

Przepis powyższy został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Obie instytucje miały również wątpliwości, co do konstytucyjności przepisu przewidującego nakładanie w ramach dwóch różnych postępowań (karnego i administracyjnego) za ten sam czyn (tj. za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym) dwóch różnych sankcji (czasowego zatrzymania prawa jazdy oraz grzywny). W tym przypadku jednak sędziowie Trybunału uznali, ze przepis ten nie narusza zasady, że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie.

Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosiła sędzia TK Julia Przyłębska.

Paweł Janas
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane