/  / Straż żałuje fotoradarów. I ostrzega

Straż żałuje fotoradarów. I ostrzega

IBRM Samar |
null
null

Miejscy i gminni strażnicy ostro krytykują przepisy, na mocy których od początku 2016 roku utracą prawo do posługiwania się fotoradarami. - Obecnie nie można określić kiedy i czy w ogóle miejsca kontrolowane dotychczas przez nas zostaną objęte nadzorem policji i GITD - alarmują.

- Nie można mieć pretensji do Prezydenta RP o to, że wykonuje swoje ustawowe obowiązki podpisując ustawy przyjęte przez Parlament. Natomiast można mieć pretensje o to, że po raz kolejny otrzymujemy dramatycznie źle przygotowany akt prawny. Przedmiotowa ustawa jest przejawem przedwyborczego populizmu obliczonego na zdobycie dodatkowych głosów, kosztem straży miejskich – mówi Piotr Ichniowski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Krajowa Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
 
W mailu nadesłanym do redakcji IBRM Samar polemizuje on z tezami stawianymi przez autorów ustawy, którzy twierdzą, że żadne statystyki nie przemawiają za tym, że działania straży miejskiej (fotoradary) poprawiają w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo na drogach. Zdaniem Ichniowskiego, twierdzenia te są nieuprawnione, bo… badań takich nie prowadzono, a „dane wycinkowe dowodzą czegoś wręcz przeciwnego”. Przeciwstawia się twierdzeniu, że „nowe rozwiązania są uzasadnione nastrojami społecznymi spowodowanymi kompromitującymi dla tej instytucji przypadkami wskazującymi na niski poziom znajomości prawa i kultury jej funkcjonariuszy”. Według niego, jednostkowe tego typu przypadki nie uzasadniają kreowania w społeczeństwie negatywnego wizerunku straży.
 
Rzecznik stawia też konkretne zarzuty autorom zmian w przepisach. – Ustawa nie zawiera niezbędnych przepisów przejściowych, określających zasady przekazywania urządzeń, zakończenia postępowań w sprawach o wykroczenia i kilku innych mniej znaczących kwestii. Poza tym obecnie nie można określić, kiedy i czy w ogóle miejsca dotychczas kontrolowane przez Straże zostaną objęte nadzorem Policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – podkreśla Piotr Ichniowski.
Pytania te skierowaliśmy zatem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do chwili opublikowania materiału na naszej stronie odpowiedź jeszcze nie nadeszła.   
 
Wprowadzenie nowych przepisów stanowić ma też znaczne ograniczenie uprawnień samorządu terytorialnego do wykonywania zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. - Doprowadzi to też do zmniejszenia stanu zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego a co za tym idzie - wzrostu lokalnego bezrobocia - dodaje nasz rozmówca.  
 
Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm 24 lipca, a podpisana przez prezydenta 27 sierpnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych odbiera strażom miejskim i gminnym uprawnienia do dokonywania kontroli ruchu drogowego za pomocą fotoradarów. Wprowadza także zasadę, że „ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących będzie należeć do kompetencji wyłącznie Inspekcji Transportu Drogowego.

Paweł Janas

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane