/  / SAMAR ODPOWIADA | Odliczenie VAT – coraz więcej wątpliwości

SAMAR ODPOWIADA | Odliczenie VAT – coraz więcej wątpliwości

null
null

Czy po wejściu w życie przepisów derogacyjnych posiadacze aut „z kratką” nadal będą mieli prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie: paliwa, usług serwisowych i części zamiennych? Czy w tym przypadku jest różnica między autem kupionym za gotówkę oraz wziętym w leasingu?

Kolejna kwestia związana z „okienkiem” derogacyjnym i planowanym wejściem w życie znowelizowanej ustawy od towarów i usług wzbudziła liczne wątpliwości wśród naszych Czytelników. Sprawa ponownie dotyczy samochodów z tzw. „kratką”, kupionych w okresie obowiązywania okresu przejściowego, które w chwili zakupu uzyskały uprawnienie do odliczenia 100% podatku VAT. Przedsiębiorcy pytają, czy po wejściu w życie przepisów derogacyjnych posiadacze tych aut nadal będą mieli prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie: paliwa, usług serwisowych i części zamiennych. Wątpliwości wzbudziła kwestia dotycząca tego czy jest w tym przypadku różnica między autem kupionym za gotówkę oraz wziętym w leasingu?

Zdaniem Marty Szafarowskiej,  partnera, doradcy podatkowego w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, spółce doradztwa podatkowego, ochrona praw nabytych będzie przysługiwała podatnikom / leasingobiorcom w zakresie odliczenia VAT od rat leasingu. Wszyscy natomiast utracą prawo do pełnego odliczenia VAT od paliw i innych kosztów eksploatacyjnych. W tym przypadku nie będzie ochrony praw nabytych, niezależnie od tego, kiedy samochód został odebrany czy zaliczka wpłacona.
 
Na dodatkowe aspekty sprawy zwraca uwagę mecenas Łukasz Karpiesiuk, doradca podatkowy z kancelarii Baker & McKenzie. Okazuje się bowiem, że według projektu nowelizacji ustawy VAT z 23 grudnia 2013 r., implementującej do polskiego prawa unijną derogację, szczególny przepis przejściowy przewidziano wyłącznie dla aut będących przedmiotem umowy leasingu, dzierżawy, najmu lub innej o podobnym charakterze. Gdy samochód taki zostanie wydany klientowi przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o VAT, a umowa zostanie zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym do 30 marca 2014 r., podatnik zachowa prawo do odliczenia czynszu (raty) lub innych płatności według zasad sprzed wejścia w życie zmian w prawie. Przepis ten obejmuje jednak wyłącznie płatności wynikające z umów leasingowych, a nie inne wydatki na auto, ponoszone bezpośrednio przez leasingobiorcę. Tak więc np. w przypadku zakupu paliwa, prawo do odliczenia VAT po wejściu w życie znowelizowanej ustawy będzie podlegało ograniczeniom. Jeżeli natomiast opłaty za serwis uwzględnione zostaną w fakturach leasingowych w taki sposób, by można było uznać je za płatności wynikające z umowy leasingu, prawo do odliczenia pozostałoby na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Łukasza Karpiesiuka, wszelkie wydatki ponoszone na samochód poza płatnościami wynikającymi z umowy leasingowej, będą podlegały nowym ograniczeniom.
 
Według niego, nie ma natomiast przepisu, pozwalającego zachować prawa nabyte w przypadku samochodów kupowanych za gotówkę. W tym przypadku obowiązywać będzie ograniczenie dla pozostałych wydatków do 50 proc. (mowa o samochodzie innym niż osobowy, spełniającym w okresie przejściowym kryteria pełnego odliczenia).
 
Eksperci zwracają także uwagę, że samochodom osobowym (oraz innym o małej ładowności m.in. poniżej 500 kg przy 3 lub więcej miejscach), do 30 czerwca 2015 r. w ogóle nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u od paliwa. Marta Szafarowska wyjaśnia, że auta, które do tej pory nie miały prawa do odliczania VAT-u od paliwa, nie będą mogły skorzystać z 50 proc. odliczenia do ww. daty. (Według pierwotnych deklaracji MF wszystkie firmowe samochody miały nabyć takie prawo wraz z wejściem w życie derogacji VAT – PJ). Ekspertka MDDP twierdzi też, że w przypadku aut z homologacją ciężarową (wraz z określoną ustawowo ich ładownością), po wejściu w życie znowelizowanej ustawy VAT, ich właściciele będą mogli od razu skorzystać z 50 proc. odliczenia VAT-u od paliwa.
 
Według naszych informacji, niebawem ma dojść do spotkania przedstawicieli resortu finansów z reprezentantami środowisk gospodarczych, poświęconego projektowi nowelizacji ustawy o VAT. Niewykluczone, że w wyniku dyskusji część niejasnych dziś przepisów zostanie sformułowana bardziej precyzyjnie. Być może także część z nich - jak na przykład ten kontrowersyjny zapis dotyczący wstrzymania do 1 lipca 2015 r. prawa do 50 proc. odliczania paliwa od aut służbowych – w ogóle zniknie z projektu nowej ustawy.

Oprac.
Paweł Janas
Dariusz Balcerzyk

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane