/  / Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w lutym 2011

Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w lutym 2011

Centralna Ewidencja Pojazdów|
null
© IBRM Samar
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull

Z analizy wstępnych danych pozyskanych z systemu CEP wynika, że w lutym zarejestrowano 21 885 samochodów osobowych oraz osobowych z homologacją ciężarową. Oznacza to wzrost na przestrzeni roku o 1,77% (+380 sztuk), a w porównaniu do stycznia - o 10,67% (+2 110 sztuk).

Samochody osobowe noweZ analizy wstępnych danych pozyskanych z systemu CEP wynika, że w lutym zarejestrowano 21 885 samochodów osobowych oraz osobowych z homologacją ciężarową. Oznacza to wzrost na przestrzeni roku o 1,77% (+380 sztuk), a w porównaniu do stycznia - o 10,67% (+2 110 sztuk).

Łącznie od początku roku liczba zarejestrowanych aut osiągnęła poziom 41 660 samochodów osobowych, o 3,98% (+1 730 sztuk) niższy w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego. Od wielu lat wyniki notowane w lutym były gorsze w porównaniu do stycznia. Kolejne miesiące również zachowywały określone relacje w stosunku do miesięcy poprzedzających. Opublikowane na początku bieżącego miesiąca przez MSWiA wstępne dane dotyczące rejestracji samochodów osobowych w Polsce w lutym bieżącego roku, przyniosły jednak zmianę dotychczasowego trendu. Podobne zjawisko obserwowane było 7 lat temu w roku 2004, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, wtedy jednak bodźcem do zwiększonej sprzedaży była obawa przed znaczącym wzrostem cen. Dziś takiej obawy już nie ma. Wprost przeciwnie, spekulacje medialne na temat możliwych obniżek cen, będących wynikiem działań producentów mających stymulować sprzedaż po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń w zakresie możliwości odliczania podatku VAT, powinny przyczynić się do spadku sprzedaży w okresie oczekiwania na niższe ceny.Spadku jednak nie zanotowano, co tłumaczyć można nie tylko utrzymującymi się wciąż w niektórych sieciach dealerskich akcjami wyprzedażowymi aut starego rocznika, ale także wydawaniem samochodów zamówionych w roku ubiegłym oraz uruchomieniem przez producentów całkiem interesujących akcji promocyjnych dla samochodów z rocznika 2011.

Pomimo zanotowanego całkiem sporego wzrostu, wynik skumulowany za dwa miesiące tego roku, który wyniósł 41 660 sprzedanych i zarejestrowanych samochodów osobowych, jest o prawie 4% niższy niż zanotowany w analogicznym okresie roku 2010.Sprawdzają się przewidywania dotyczące rejestracji samochodów osobowych z homologacją ciężarową, czyli tzw. „kratek”. Ich liczba z miesiąca na miesiąc zmniejsza się, co potwierdza stawianą wcześniej tezę, że po wprowadzeniu ograniczeń w możliwości pełnego odliczania podatku VAT od tego typu aut, ich zakup będzie się mijał z celem, gdyż auto to, poza korzyścią wynikającą z niższego kosztu zakupu, nie było w stanie nic więcej zaoferować. W większości przypadków, ze względu na zamontowaną stałą przegrodę oddzielającą przedział pasażerski od bagażowego, jego funkcjonalność była ograniczona.

W sumie liczba aut z „kratką” zarejestrowanych w lutym wyniosła niecałe 550 sztuk, o prawie 39% mniej niż w styczniu tego roku oraz o niemal 89% mniej niż w lutym roku ubiegłego. Od początku roku do końca lutego zarejestrowano ponad 1 400 samochodów osobowych z homologacją ciężarową. Wynik ten jest o 85% gorszy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wśród dostawców samochodów z „kratką” liderem rejestracji od początku roku była Skoda (236 sztuk; -88,48% r/r). Drugie miejsce zajął Renault (158 sztuk; -64,41%). Citroen uplasował się na 3. pozycji (126 sztuk; -77,54%), a Volkswagen - na 4. (120 sztuk; -60,40%). Pierwszą piątkę zamyka Peugeot (83 sztuki; -80,47%).

W gronie piętnastu najpopularniejszych marek sześć (Renault, Hyundai, Kia, Citroen, Peugeot oraz Suzuki) wykazało wzrost tegorocznej sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym 1 z nich znajduje się w pierwszej piątce na liście rankingowej. Kolejność na liście marek najpopularniejszych wśród polskich klientów nie uległa większej zmianie. Tytuł lidera rynku niezmiennie zachowuje Skoda. Skumulowana sprzedaż czeskiego producenta w 2011 roku, w wysokości 5 279 sztuk, jest o 0,53% większa niż rok wcześniej. Udział Skody w polskim rynku wyniósł 12,62%. Na pozycji wicelidera znalazł się Opel. Niemiecki producent sprzedał od początku roku 3 594 sztuki – o 0,36% mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku. W konsekwencji udział Opla w rynku sięgnął 8,59%. Na trzecim miejscu był Fiat. Łączna sprzedaż tego producenta wyniosła 3 352 sztuki (-15,31%). Udział Fiata w rynku to 8,02%. Na czwartym miejscu znalazła się Toyota, która zarejestrowała 3 046 sztuk, o 21,49% mniej niż przed rokiem. Udział japońskiego producenta w polskim rynku wyniósł 7,28%. Sklasyfikowane na 5. lokacie Renault znalazło w 2011 roku 2 847 polskich klientów, o 19,77% więcej niż w 2010 roku.  Udział Renault w rynku to 6,81%.

Jak mogą wyglądać kolejne miesiące? Znaczny wzrost sprzedaży samochodów pod koniec ubiegłego roku, a w szczególności wzrosty obserwowane w części flotowej rynku, wywołane nadchodzącymi zmianami w zakresie podatku VAT, na pewno wywrą negatywny wpływ na rozwój tej części rynku motoryzacyjnego w roku bieżącym. Można przypuszczać, że liczba aut kupowanych przez przedsiębiorców będzie zdecydowanie mniejsza. Czynnikiem, który mógłby doprowadzić do ewentualnej zmiany trendu byłby niewątpliwie przyspieszony rozwój gospodarczy, wpływający na poprawę kondycji finansowej firm lub ewentualnie kolejne zapowiedzi nowych „propozycji” resortu finansów, w jeszcze większym stopniu zwiększające obciążenia podatkowe przedsiębiorców. Na razie nic jednak nie wskazuje na to, aby takie czynniki się pojawiły.

Z jednej strony niepokoje w krajach Afryki północnej oraz na Bliskim Wschodzie, problemy niektórych krajów Unii, a także brak istotnych reform w kraju wpływać będą negatywnie na polską gospodarkę, wyhamowując tempo jej rozwoju, z drugiej zaś zbliżające się wybory do polskiego parlamentu ograniczą aktywność rządu w zakresie legislacji. Rynek będzie więc odczuwał skutki zmian w przepisach wprowadzonych z początkiem roku, jednocześnie nie będąc pozytywnie stymulowanym do rozwoju. W efekcie liczba rejestrowanych aut w Polsce najprawdopodobniej się zmniejszy. Prognozowany spadek oscylować może wokół 10%, co oznacza, że liczba aut zarejestrowanych w całym 2011 roku wyniesie około 280 tysięcy sztuk.

Jak rynek może rozwijać się w przyszłości? Aktualny potencjał polskiego rynku szacowany jest na poziomie 500 tysięcy nowych rejestrowanych aut rocznie. Ze względu na częste zmiany w przepisach, populizm i brak wizji rozwoju rynku, potencjał ten jest sztucznie ograniczany. Na zbliżenie się liczby rejestrowanych aut w ciągu roku do potencjału potrzeba będzie paru lat. Szkoda, gdyż są to lata stracone. Brak strategii rządu w zakresie rozwoju tej części rynku to przyczynek do: ograniczonego rozwoju rynku sprzedaży aut,  ograniczenia dochodów budżetowych państwa, utrzymującego się wysokiego w porównaniu z innymi krajami Unii średniego wieku samochodu w Polsce szacowanego na poziomie 12 lat, braku inwestycji w zakresie produkcji samochodów (od roku 1999 żaden z producentów nie podjął decyzji o ulokowaniu swojego zakładu produkcyjnego w Polsce, podczas gdy w krajach sąsiednich takich inwestycji pojawiło się sporo), a także ograniczeń  w szybkiej poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Importowane osobowe samochody używaneRynek importowanych aut używanych wzrósł w porównaniu do stycznia. W lutym zarejestrowano 49 485 samochodów osobowych, tj. o 27% więcej niż w styczniu. Od początku roku zarejestrowano już 88 451 sztuk samochodów osobowych z importu, czyli o 3,36% więcej (+2 875 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po dwóch miesiącach spadku poziomu importu (spowodowanego dużymi opadami śniegu w Europie, które zniechęcały do podróży i poszukiwania aut w innych krajach), w lutym znów wzrosła liczba sprowadzonych samochodów używanych (na co z kolei miała wpływ poprawa pogody).

Przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu do końca roku Polacy powinni sprowadzić ponad 700 tys. samochodów używanych, podobnie jak w ubiegłym roku. Wśród sprowadzonych aut najwięcej jest w wieku powyżej 10 lat i stanowią one 48,23% wszystkich sprowadzonych do Polski samochodów. Auta w wieku od 4 do 10 lat stanowiły 43,72% importu, natomiast samochody najmłodsze w wieku do 4 lat zaledwie 8,06% importu. W rankingu najchętniej sprowadzanych do Polski samochodów używanych liderem niezmiennie pozostaje Volkswagen. Od początku roku zarejestrowano już 15 282 auta tej marki, o 1,99% mniej niż w analogicznym okresie 2010. Wice liderem pozostaje Opel z wynikiem na poziomie 10 281 sztuk, co oznacza spadek o 0,82%. Kolejne miejsca zajmują Renault, Ford, Audi, Peugeot, SEAT, BMW i Toyota.


Samochody dostawcze noweZ analizy wstępnych danych pozyskanych z systemu CEP wynika, że w lutym zarejestrowano ponad 2,8 tysiąca samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony. Łącznie od początku roku liczba zarejestrowanych aut osiągnęła poziom 5 299 samochodów dostawczych, o 11,82% (+560 sztuk) wyższy w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego.

W lutym zarejestrowano 2 826 samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony. Jest to wzrost o 14,27% w porównaniu do stycznia 2011 roku oraz o 15,25% w stosunku do lutego 2010 roku. Obserwowany wzrost liczby rejestracji w lutym to efekt oddziaływania na rynek kilku czynników, takich jak ożywienie gospodarcze oraz, związane z tym, odrodzenie się polskiego transportu, zarówno w segmencie pojazdów dostawczych, jak i ciężarowych.

W ostatnich latach, najwięcej samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony zarejestrowano w 2008 roku – 62 760 sztuk. W kolejnych latach zarejestrowano znacznie mniej pojazdów, co było spowodowane kryzysem finansowym i gospodarczym, który dotknął Europę oraz Polskę. W 2009 roku zarejestrowano 41 076 sztuk samochodów dostawczych, czyli o 34,55% mniej niż przed rokiem. Popyt w 2010 roku był jeszcze niższy. Zarejestrowano wówczas 40 796 pojazdów dostawczych.
W latach 2009-2010 w związku z kryzysem firmy ograniczyły swoje zakupy, decydowały się na przedłużanie okresu eksploatacji posiadanej floty, a także często podejmowały decyzję o ograniczeniu parku pojazdów. Obecnie proces wymiany wydaje się „wraca do normy”, wzmocniony dodatkowo potrzebą odnowienia parku samochodów zakupionych w latach wcześniejszych.

Liderem rejestracji samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku był Fiat. Skumulowana sprzedaż tego producenta w bieżącym roku, w wysokości 1 101 sztuk, jest o 6,14% niższa niż rok wcześniej. Udział Fiata w polskim rynku wyniósł 20,76%%. Na pozycji wicelidera znalazł się Citroen. Francuski producent sprzedał od początku roku 648 sztuk – o 22,50% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. W konsekwencji udział Citroena w rynku sięgnął 12,23%. Na trzecim miejscu był Renault. Łączna sprzedaż tego marki wyniosła 607 sztuk (-4,26%). Udział Renault w rynku to 11,45%. Na czwartym miejscu znalazł się Peugeot, który zarejestrował 593 sztuki, o 61,14% więcej niż przed rokiem. Udział francuskiego producenta w polskim rynku wyniósł 11,19%. Sklasyfikowany na 5. pozycji Ford znalazł w 2011 roku 491 polskich klientów, o 20,05% więcej niż w 2010 roku.  Udział Forda w rynku to 9,27%. Największy wzrost liczby rejestracji w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2011 roku, spośród wszystkich 15 marek notowanych w tabeli, wykazał Renault Truck – o 164,86%. Spośród pięciu marek, które odnotowały spadki liczby rejestracji, największy dotknął Dacię (-37,66%).

Importowane dostawcze samochody używane

Rynek importowanych samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony spadł w porównaniu do stycznia. W lutym zarejestrowano 5 263 pojazdy, tj. o 2,10% mniej niż w styczniu. Od początku roku zarejestrowano już 10 639 sztuk samochodów z importu, czyli o 6,62% mniej (-755 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W rankingu najchętniej sprowadzanych do Polski używanych samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony liderem jest Volkswagen. Od początku roku zarejestrowano już 2 265 aut tej marki, o 18,88% mniej niż w analogicznym okresie 2010. Wice liderem jest Mercedes z wynikiem na poziomie 1 706 sztuk, co oznacza spadek o 17,98%. Kolejne miejsca zajmują Renault, Fiat, Ford, IVECO, Opel, Citroen, Peugeot oraz Nissan.

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane