/  / Przetarg na auta. Żandarmeria wyjaśnia: brak ustawowych znamion czynu zabronionego

Przetarg na auta. Żandarmeria wyjaśnia: brak ustawowych znamion czynu zabronionego

Żandarmeria Wojskowa|
null
null

W związku z naszą publikacją pod tytułem „Przetarg dla wojska. Superb wygra parasolem?” otrzymaliśmy pismo od pana mjr. Michała CHYŁKOWSKIEGO, Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w którym ustosunkowuje się on do treści artykułu.

Zgodnie z prośbą pana majora wyjaśnienia te prezentujemy na naszej stronie. Odpowiedź Michała Hadysia, autora tekstu  „Przetarg dla wojska. Superb wygra parasolem?” publikujemy tutaj.
Wojciech Drzewiecki
Redaktor Naczelny serwisu samar.plRedaktor Naczelny serwisu samar.pl

 
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego
SAMAR
Wydawca serwisu samar.pl
 
ul. Wąwozowa 11 lok.65/2
Warszawa 02-796

W dniu 28 maja 2014 r. na Państwa portalu internetowym www.samar.pl ukazał się artykuł pod tytułem „Przetarg dla wojska. Superb wygra parasolem?” autorstwa Michała Hadysia, w którym nieprawdziwie zasugerowano, iż Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ogłaszający przetarg nieograniczony na dostawę 9 egz. samochodów osobowych interwencyjnych nieoznakowanych klasy średniej dla Żandarmerii Wojskowej w dniu 20 maja 2014 r. (nr postępowania: RZP/19/PN/S/2014), w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisał obowiązkowe wyposażenie dla tych pojazdów w taki sposób, by w przetargu wyłoniona została Skoda Superb.

Zdaniem publicysty podpunkt 19 Specyfikacji, opisujący wyposażenie przewidziane do montowania lub przewożenia w pojazdach (parasol przeciwdeszczowy), zdecyduje, że w przetargu zostanie wyłoniona Skoda Superb, bo tylko ten model auta klasy średniej z segmentu D posiada taki element na wyposażeniu standardowym – montowany parasol w tylnych drzwiach.

W wyniku publikacji powyższego artykułu, powielanego następnie przez inne portale, można było odnieść wrażenie i uznać te doniesienia medialne za chęć bezprawnego wpłynięcia na przebieg postępowania przetargowego poprzez zdyskredytowanie niektórych potencjalnych jego uczestników oraz Żandarmerii Wojskowej.

Uwzględniając stan faktyczny, dziwi fakt, że autor artykułu umieścił takie stwierdzenia w artykule, wprowadzając tym samym w błąd opinię publiczną. Przejawem działania odbiegającego od standardów dziennikarskich jest również fakt, iż autor nie zadał sobie trudu ustalenia stanu faktycznego, nie zwrócił się również przygotowując artykuł z pytaniami w tej kwestii do służby prasowej Żandarmerii Wojskowej.

W wyniku publikacji artykułu oraz pozostałych doniesień medialnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, kierując się dewizą transparentności i praworządności w działaniach, skierował wszelkie materiały dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego na dostawę 9 egz. samochodów osobowych interwencyjnych do rozpatrzenia przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W dniu 17 czerwca br. prokurator WPO w Warszawie, po rozpatrzeniu materiałów zebranych w związku z publikacją dotyczącą rzekomych nieprawidłowości w przedmiotowym przetargu, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Stwierdzono, że z zapisów w SIWZ nie wynika w żaden sposób wymóg seryjnego zamontowania w pojeździe jakiegokolwiek schowka na parasol. Użyty w cytowanym zdaniu spójnik "lub" wskazuje na alternatywne rozwiązania. Oznacza to, że dla spełnienia wymagań przetargu wystarczy, żeby pojazd był wyposażony w parasol o określonych wymiarach, umieszczony równie dobrze w fabrycznym schowku, jak i np. w bagażniku.
Osoby z sekcji zamówień publicznych Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej opisały przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszelkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie oferty. Nie opisały go w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tym samym Żandarmeria Wojskowa nie dążyła do ograniczenia kręgu wykonawców zamówienia.

Informuję Pana Redaktora Naczelnego, że każdorazowo w przypadku planowanej publikacji poruszającej tematykę dotyczącą Żandarmerii Wojskowej, redaktorzy portalu samar.pl mają możliwość konsultacji z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, który zobowiązany jest udzielać informacji w zakresie swoich kompetencji i zgodnie ze stanem posiadanej wiedzy. Mam nadzieję, że kontakt z Rzecznikiem pozwoli w przyszłości uniknąć przekazywania czytelnikom portalu nieprawdziwych lub niepotwierdzonych informacji.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę o opublikowanie na łamach portalu samar.pl powyższych wyjaśnień.
 
 
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 
wz. mjr Michał CHYŁKOWSKI
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane