/  / Pozytywne wyniki testów MAN

Pozytywne wyniki testów MAN

MAN|
null
© MAN
nullnull

Europejskie testy polowe euroFOT potwierdzają pozytywne działanie montowanych w pojazdach MAN elektronicznych systemów wspomagania pracy kierowcy w ruchu drogowym.

Testy polowe wykazały, że montowane w pojazdach MAN systemy wspomagania pracy kierowcy nie tylko zwiększają bezpieczeństwo ruchu na drogach, ale również mają pozytywny wpływ na zużycie paliwa. Ciężarówki wyposażone w tempomat adaptacyjny, pozwalający na zachowanie bezpiecznego dystansu między poruszającymi się pojazdami ACC (Adaptive Cruise Control), zużyły w okresie testu średnio prawie o 2% mniej oleju napędowego.

W 4-letnim projekcie badawczym uczestniczyły w sumie 57 pojazdy ciężarowe MAN należące do 21 firm spedycyjnych. W pojazdach kursujących na długich trasach na terenie Europy zainstalowane były dwa systemy wspomagania pracy kierowcy: tempomat adaptacyjny ACC oraz asystent pasa ruchu LGS (Lane Guard System).

Do zakończenia testu w czerwcu przejechały on ponad 7,5 mln kilometrów. W ramach testu badano działanie elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w ruchu drogowym pod kątem bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, korzyści oraz ich akceptacji przez kierowcę. Testy polowe realizowane były w trzech etapach. Trwający 16 miesięcy etap terenowy rozpoczął się po opracowaniu specyfikacji i przeprowadzeniu prób pilotażowych.

W ramach testów polowych przeanalizowano najpierw jazdę bez systemów wspomagania pracy kierowcy, a następnie przy zastosowaniu tempomatu adaptacyjnego ACC oraz asystenta pasa ruchu LGS. Dodatkowo, zebrano także subiektywne uwagi kierowców, pozwalające na uzyskanie informacji na temat praktycznego znaczenia różnych systemów wspomagania i korzyści wynikających z ich stosowania. Testy polowe zostały zakończone analizą skuteczności.

Pojazdy ciężarowe zostały wyposażone w specjalną pamięć zapisującą na bieżąco parametry jazdy i przekazującą zapisane dane do centralnego serwera projektu w celu ich dalszej obróbki. Zgromadzone dane zostały przeanalizowane i zinterpretowane wspólnie z partnerami uczestniczącymi w projekcie i z ekspertami MAN.

Zarówno wyniki testu terenowego, jak i opinie kierowców wyraźnie potwierdzają pozytywny wpływ montowanych przez MAN systemów wspomagania kierowcy na sytuację na drogach.

Wyniki testu polowego
Zastosowanie tempomatu adaptacyjnego AC) pozwoliło na ograniczenie o ponad 35% krytycznych zdarzeń na drodze, na przykład nagłego wymijania czy silnego hamowania. Ilość przypadków, w których dwa jadące za sobą pojazdy znalazły się w krytycznej odległości, została średnio zredukowana o 50%.

Na odcinku około 600 kilometrów, który na długich trasach pokonywany jest z reguły w ciągu jednego dnia, w przypadku pojazdów bez tempomatu adaptacyjnego występuje średnio sześć zdarzeń krytycznych. Dzięki zastosowaniu tempomatu adaptacyjnego liczbę tę udało się zredukować do zaledwie jednego zdarzenia.

ACC zapewnia także bardziej ekologiczną jazdę ze względu na ograniczenie zużycia paliwa prawie o 2% przy równoczesnym wzroście średniej prędkości o ponad 1%.

Zastosowanie asystenta pasa ruchu LGS ułatwiło jazdę bez przekraczania własnego pasa ruchu i poprawiło wygodę kierowania pojazdem.

System LGS miał także pozytywny wpływ na gotowość kierowcy do sygnalizowania migaczem zamiaru zmiany pasa jazdy.

Wyniki wywiadów z kierowcami
Ankietowani kierowcy potwierdzają pozytywne wyniki uzyskane podczas testów polowych. Aż 94% kierowców uznało, że tempomat adaptacyjny ACC w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa jazdy. 77% ankietowanych przyznało, że system ACC zwiększa także komfort jazdy.

Zdecydowana większość ankietowanych kierowców korzysta z tempomatu adaptacyjnego tak często, jak jest to możliwe, głównie podczas jazdy na autostradach i drogach krajowych. Kierowcy docenili również pozytywną rolę tempomatu adaptacyjnego podczas jazdy na odcinkach dróg, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz podczas jazdy nocą i w złych warunkach atmosferycznych.

W tych warunkach pomocny okazał się też asystent pasa ruchu LGS.

Kierowcy uznali, że przy zakupie nowego pojazdu ciężarowego najważniejsze powinno być jego wyposażenie w tempomat adaptacyjny ACC. Generalnie ankietowani kierowcy uznali tempomat adaptacyjny za najważniejszy system wspomagania kierowcy w pojeździe ciężarowym.

Tempomat adaptacyjny ACC i asystent pasa ruchu LGS oferowane są już w pojazdach klasy ciężkiej i sukcesywnie będą wprowadzane także do autokarów marki MAN i Neoplan. W nowych pojazdach serii TG klasy średniej i lekkiej jest już także dostępny system LGS.

Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych testów polowych firma MAN uwzględni przy optymalizacji i doskonaleniu systemów wspomagania kierowcy. Dane te zostaną również wykorzystane do analizy wymagań dotyczących przyszłych projektów.
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane