/  / Policja może kontrolować prędkość na autostradzie

Policja może kontrolować prędkość na autostradzie

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej|

Patrolowanie autostrady przez pojazdy policji, polegające na kontroli prędkości, mieści się w katalogu zadań określonych w art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z art. 37g ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, pojazd wykonujący patrol będzie z opłat zwolniony, gdy będzie pojazdem uprzywilejowanym.

Definicja pojazdu uprzywilejowanego zawarta jest w art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W praktyce na potrzeby odpłatności za przejazd, kwestia sprawdzenia czy dany pojazd jest pojazdem uprzywilejowanym jest możliwa jedynie w miejscu uiszczania tej opłaty.
 
Przepis art. 37g w tym zakresie nie podlegał żadnym merytorycznym zmianom od chwili jego wprowadzenia do porządku prawnego.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane