/  / Po wypadku, czyli nasze prawa i obowiązki cz. 1

Po wypadku, czyli nasze prawa i obowiązki cz. 1

null
null

Kompletna ignorancja jaką wielu kierowców wykazuje w sprawach dotyczących praw poszkodowanych w wypadkach drogowych jest czasami bardzo kosztowna. Przypominamy więc podstawowe zasady zachowania w przypadku kolizji komunikacyjnych.

Dokumentowanie wypadków
Zdarza się, że uczestnicy kolizji, nie chcąc zbyt długo czekać na przybycie policji, decydują się na sporządzenie oświadczenia potwierdzającego przebieg zdarzenia. Taka forma jest zwykle korzystna, pozwala bowiem zaoszczędzić zarówno czas, jak i punkty karne. Należy jednak pamiętać, że niesie ona ze sobą również pewne zagrożenia. Gdy poprzestajemy na oświadczeniu sprawcy, należy dopilnować, żeby zostało w nim wskazane w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy uczestniczyły w zdarzeniu (wraz z danymi kierujących oraz informacją, gdzie zawarto ubezpieczenie OC). Bez względu na to, czy jesteśmy sprawcą kolizji, czy osobą poszkodowaną, istotnym elementem oświadczenia będzie zawsze dokładne opisanie uszkodzeń pojazdów oraz wskazanie danych osób nimi podróżujących.

Jak należy oznaczyć pojazd po wypadku?
Oznaczenie pojazdu po wypadku uzależnione jest od tego, gdzie doszło do zdarzenia. Zgodnie z art. 50 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:
a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
2) na pozostałych drogach:
a) poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
b) na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Czy zawsze po wypadku należy wezwać pogotowie?
Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania pogotowia . Nie oznacza to, że jeżeli poszkodowani mają mniej widoczne obrażenia nie można tego zrobić. Często szok pourazowy powoduje, że osoby uczestniczące w wypadku bagatelizują doznane obrażenia. Jeżeli pojawiły się objawy takie jak zawroty głowy, nudności, utrata równowagi zachodzi wysokie ryzyko następstw o charakterze neurologicznym. Nawet jeżeli pogotowie nie zostało wezwane należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek niepokojące objawy i dolegliwości, które nie występowały przed wypadkiem.

Czy zawsze po wypadku należy wezwać policję?
Jeżeli nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli jednak sprawca nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego dane budzą wątpliwości, warto to zrobić, bo notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Dobrze też upomnieć się, aby na pewno ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie. Jeżeli na kierowcę zostanie nałożony mandat karny, a ten nie odmówi jego przyjęcia, kwestia odpowiedzialności zostaje szybko rozstrzygnięta. Jeżeli w wypadku nie ma zabitego lub rannego, samochód należy niezwłocznie usunąć z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. W takiej sytuacji warto najpierw wykonać zdjęcie układu pojazdów, choćby przy użyciu telefonu komórkowego.

Jak należy się zachować po wypadku, w którym są osoby ranne lub zabite?
W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1.    udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję;
2.    nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3.    pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Są to podstawowe zasady które powinien znać każdy kierowca. Jednakże w chwili wypadku ważne są prawa przysługujące nam z tytułu ubezpieczeń. Z tą znajomością jest już dużo gorzej. Temu więc poświęcimy kolejny odcinek naszego cyklu.

Bogusław Korzeniowski
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane