/  / Park samochodowy 2010 w Polsce

Park samochodowy 2010 w Polsce

IBRM Samar|

Na stronie internetowej IBRM Samar został opublikowany raport, dotyczący polskiego parku samochodowego w 2010 roku. Raport opracowano na podstawie danych Instytutu Samar, GUS i CEP.

Jak wynika z danych przedstawionych w opracowaniu GUS „Transport - Wyniki działalności w 2010 roku”, po polskich drogach jeździ około 20,2 mln samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. Niestety nie są to najnowsze pojazdy. Ich średnia wieku sięga 15 lat.

Samochody osobowe

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w opracowaniu GUS „Transport – Wyniki działalności w 2010 roku” liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce na koniec 2010 roku osiągnęła poziom ponad 17,2 mln sztuk, czyli o ponad 4,5% więcej niż w 2009 roku. Po raz pierwszy zarejestrowano na terenie Polski ponad 1,03 mln samochodów, natomiast oficjalnie wyrejestrowano (z tytułu demontażu, kradzieży trwałej, utraty i wywozu za granicę) około 290,7 tys. samochodów. Średni wiek samochodu zarejestrowanego w Polsce systematycznie co roku wzrasta. Na koniec 2010 roku wyniósł on na podstawie danych GUS 15,5 lat (wobec 15,1 lat w 2009r. i 14,8 lat w 2008r.).
Poszczególne rynki wojewódzkie różnią się zasadniczo. Zróżnicowanie jest niewątpliwie pochodną liczby mieszkańców żyjących na danym terenie, a także poziomu jego uprzemysłowienia, choć nie zawsze mała liczba zarejestrowanych w regionie aut musi oznaczać niski poziom nasycenia rynku. Największym województwem pod względem liczby zarejestrowanych samochodów jest województwo mazowieckie. Według danych zawartych w statystykach GUS na rynku tym zarejestrowanych jest 2,6 mln aut. Najmniejszym rynkiem regionalnym jest rynek podlaski, na którym zarejestrowano zaledwie ponad 469 tys. samochodów.

Największy poziom nasycenia rynku notuje się w województwie wielkopolskim, gdzie zarejestrowano 510 samochodów na 1000 mieszkańców, najmniejszy w województwie podlaskim, gdzie wskaźnik ten wynosi 395 samochodów. Średnia dla Polski wynosi 451 samochodów zarejestrowanych na 1 000 mieszkańców.
W posiadaniu firm znalazło się ponad 862 tys. samochodów osobowych. Średni okres użytkowania samochodu przez firmę to 4 lata. Samochody osobowe posiadające homologację ciężarową stanowiły 38,8% wszystkich zarejestrowanych na firmy auta.
61% wszystkich zarejestrowanych w Polsce samochodów napędzanych jest silnikami benzynowymi. Ponad 22% wszystkich zarejestrowanych w Polsce aut stanowią samochody napędzane silnikami wysokoprężnymi. Najmniejszą grupę zarejestrowanych aut stanowią samochody wykorzystujące do zasilania silnika gaz (LPG). Ich udział w rynku wyniósł na koniec ubiegłego roku 14,37%.

Samochody ciężarowe

Z danych GUS wynika, że na koniec 2010 roku zarejestrowanych w Polsce było ponad 2,9 mln samochodów ciężarowych. W ciągu roku park zwiększył się o 6,6%. W 2010 roku po raz pierwszy zarejestrowano ponad 214 tys.  aut ciężarowych, tj. o 30,71% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie wyrejestrowano prawie 30 tys. takich samochodów. Najwięcej samochodów ciężarowych porusza się po drogach woj. mazowieckiego, do którego należy ponad 18-procentowy udział w całym parku. Najmniej takich pojazdów zarejestrowanych jest woj. opolskim.

Na koniec 2010 na 1 000 mieszkańców przypadało średnio 75 samochodów ciężarowych, czyli o 4 sztuk więcej niż w 2009 roku. Największe nasycenie rynku pojazdami ciężarowymi (łącznie z ciągnikami siodłowymi) było w woj. mazowieckim (104 sztuki). Najmniej pojazdów w odniesieniu do liczby ludności zarejestrowanych było w województwie podkarpackim – 64 sztuki.
Z szacunków wynika, że średni wiek samochodu ciężarowego w Polsce wynosi 14,8 lat, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2009 polski park postarzał się o 0,5 roku. Warto podkreślić, że samochody ciężarowe są nieco młodsze niż osobowe, zarówno jeśli wziąć pod uwagę średni wiek parku (w przypadku aut osobowych to 15,5 lat), jak średni wiek auta zarejestrowanego po raz pierwszy (7 lat w przypadku samochodu osobowego). Najczęściej do napędu samochodów ciężarowych służy silnik wysokoprężny (66,84%). Na drugim miejscu znajdują się samochody napędzane silnikami benzynowymi (24,37%).

Autobusy

Zgodnie z danymi GUS liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce na koniec 2010 roku wyniosła ponad 97 tys. sztuk. W porównaniu do 2009 roku oznacza to wzrost na poziomie  1,71%. Jak podaje GUS, po raz pierwszy na terenie Polski zarejestrowano 3,9 tys. autobusów, tj. o 1,23% więcej niż rok wcześniej.
Największa liczba autobusów jeździ po drogach województwa mazowieckiego. Na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było tam  14,4 tys. sztuk, co oznacza udział 14,85% w rynku krajowym. Na drugim końcu rankingu plasuje się rynek lubuski, gdzie na koniec ubiegłego roku liczba rejestracji wyniosła 2 252 sztuki (2,32%).

Według szacunków średni wiek autobusu w Polsce przekracza 18 lat. Na znaczny wiek takich pojazdów największy wpływ mają egzemplarze  mieszczące się w przedziale wiekowym pomiędzy 21 a 30 lat, które mają ponad 34-procentowy udział w parku. Analizując udział poszczególnych rodzajów paliw w parku autobusów, to oczywiście na pierwszym miejscu znajduje się diesel z udziałem 91%. Do benzyny należy 4,51% udziału, natomiast do gazu LPG tylko 0,8%.


Więcej szczegółów na temat parku samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów na koniec 2010 roku znajdą Państwo w zakładce „Raporty i Analizy” /Raporty statyczne / (GUS) Park samochodów - Raport (lub klikając na ten link). Raport dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych  użytkowników.

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane