/  / Odmowa ubezpieczyciela. Co dalej?

Odmowa ubezpieczyciela. Co dalej?

Europ Assistance|
null
© BMW
null

Polacy coraz chętniej korzystają z ubezpieczeń i usług assistance. Z Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez Europ Assistance Polska wynika, że w 2013 roku 36% Polaków skorzystało z usług przysługujących im w ramach ubezpieczeń assistance. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie zdarzenia i sytuacje objęte są odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Jakie są najczęstsze wyłączenia? Jak uniknąć rozczarowania w chwili zdarzenia?

W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, zarówno ubezpieczony, jak i ubezpieczyciel podpisują ten sam, jednobrzmiący dokument. Klient otrzymuje także, oprócz polisy i numeru telefonu Centrum Alarmowego, Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten zawiera wszystkie definicje, dokładny zakres ubezpieczenia i opis sytuacji, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się pomóc oraz takie, w których nie ponosi odpowiedzialności, czyli tzw. wyłączenia.

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Assistance pokazują, że 46% Polaków czyta ogólne Warunki Ubezpieczenia, a co czwarty badany przynajmniej częściowo je przegląda. To niezły wynik, w porównaniu z wynikiem sondażu GfK Polonia, pokazującym że jedynie 16% Polaków dokładnie czyta umowy, które podpisuje. Podobnie niezadowalające pod tym kątem są doświadczenia ubezpieczycieli, którzy wielokrotnie odmawiając wypłaty odszkodowania lub nie uznając reklamacji klienta powołują się na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które powinny być również znane klientowi.

Na co szczególnie powinniśmy zatem zwrócić uwagę podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej, by w razie konieczności skorzystania z niej, nie spotkać się z odmową ubezpieczyciela?
Zdarzenia i zakres świadczeń w różnych wariantach
Zakres świadczeń to inaczej lista przysługujących nam usług pomocy w razie jakiegoś zdarzenia. Może być to pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, odszkodowanie z tytułu zagubienia lub opóźnienia bagażu czy odwołania lotu. Warto jednak zwrócić uwagę na różne warianty, gdyż ta sama polisa może gwarantować nam pomoc jedynie w razie utraty bagażu w wyniku np. kradzieży, a nie jego opóźnienia z winy linii lotniczych.  Żeby zapewnić sobie taką ochronę, należałoby wykupić polisę o szerszym zakresie.
Podobnie jest w sytuacji, gdy chcemy, by polisa chroniła nas w razie wypadku podczas uprawiania sportów, np. surfingu, nurkowania itp. W podstawowych wariantach, amatorskie uprawianie sportów nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Wybierając się na wczasy, należałoby zatem rozszerzyć zakres ochrony o te ryzyka.

Ubezpieczyciel ma również prawo odmówić pomocy, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło w wyniku jakiegoś schorzenia lub stanu chorobowego ubezpieczonego. Żeby zapewnić sobie pomoc ubezpieczyciela w takich sytuacjach, należałoby rozszerzyć zakres polisy o choroby przewlekłe.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane