/  / NIK zleca kontrolę oznakowania dróg

NIK zleca kontrolę oznakowania dróg

NIK|
null
© NIK.gov.pl
null

Najwyższa Izba Kontroli zleciła właśnie służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Stosowny zapis ustawy o NIK umożliwia zlecanie kontroli organom działającym w ramach administracji rządowej. Izba określiła temat kontroli. Wojewodowie przeprowadzą ją na podstawie procedur obowiązujących w ich służbach kontrolnych.

Każdy z wojewodów sprawuje nadzór nad  zarządzaniem ruchem drogowym na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. NIK wykorzystała to uprawnienie wojewodów do zainicjowania ogólnopolskiej kontroli.

Celem kontroli jest ocena oznakowania dróg publicznych w Polsce.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane