/  / Koniec bezkarności piratów drogowych za granicą

Koniec bezkarności piratów drogowych za granicą

KPRM|
null
© Mazda
null

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodzi o szybką identyfikację kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w innym państwie członkowskim UE niż państwo rejestracji pojazdu.

W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju.

Chodzi o skuteczne karanie sprawców naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i efekt prewencyjny – zachętę do ostrożniejszej jazdy, zwłaszcza obcokrajowców w naszym kraju. Nowe przepisy są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W Polsce zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przekazywanie ich służbom krajowym uprawnionym do korzystania z nich w celu ścigania sprawców przewinień drogowych.

Wymiana informacji będzie dotyczyć danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy. Dane te będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- niestosowania się do ograniczenia prędkości
- prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
- przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego
- niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu
- prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości
- prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego
- nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych
- wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem
- korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
   
Zgodnie z projektem, informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały podmioty do tego uprawnione: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż (gminna) miejska, organy Służby Celnej, Straż Graniczna.

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony będzie przez ministra spraw wewnętrznych i ma być częścią struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.).

Wymiana informacji między KPK a krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania w Polsce będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem europejskiego systemu EUCARIS.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane