/  / Jak dealerzy samochodowi rekrutują pracowników?

Jak dealerzy samochodowi rekrutują pracowników?

Motokariera|
null
nullnull

Artykuł "Kadry do przeglądu", opublikowany na naszej stronie, wzbudził znaczne zainteresowanie Czytelników. Odpowiadając na liczne pytania w kwestii procesów rekrutacyjnych, prezentujemy wyniki badania pod nazwą „Zarządzanie kapitałem ludzkim w dealerstwie”, przeprowadzonego przez portal Motokariera we współpracy z IBRM SAMAR. Zapraszamy do lektury pierwszej części podsumowania.

Jak wygląda rekrutacja prowadzona przez dealerów samochodowych? Z jakich składa się etapów? Kto nadzoruje poszczególne etapy? Odpowiedzi na te m.in. pytania przynosi badanie „Zarządzanie kapitałem ludzkim w dealerstwie”.

Początek jest zawsze taki sam - pojawia się potrzeba rekrutacyjna. Z pozyskanych danych wynika, że jedynie 16% ankietowanych dealerów planuje z wyprzedzeniem budżet na rekrutacje, natomiast blisko połowa ankietowanych chętnie korzysta z zewnętrznych źródeł dofinansowania procesu rekrutacji (urzędy pracy, Peron, środki pozyskane z Unii Europejskiej).

    W większości badanych punktów dealerskich nie ma osoby odpowiedzialnej tylko za rekrutację nowego pracownika - zatrudnianie takiej osoby zadeklarowała jedynie 1/3 respondentów. Jak wynika z uzyskanych danych, w salonach w których nie ma pracownika HR zazwyczaj w proces rekrutacji angażowani są pracownicy administracyjni (tworzenie i nadanie ogłoszenia, zamieszczenie na wybranych portalach), czasem są to kierownicy średniego szczebla, jednak nierzadko swój czas na tego typu działania poświęcają sami dyrektorzy działów. Na wstępnym etapie spotkań aktywną stroną się przede wszystkim kierownicy, a więc - zgodnie ze sztuką prowadzenia spotkań rekrutacyjnych - potencjalni bezpośredni przełożeni i osoby najbardziej merytorycznie znające zakres zadań i obowiązków poszukiwanego pracownika. Znacznie rzadziej na tym etapie zaangażowani są pracownicy administracyjni, a jedynie w 1/3 przypadków dyrektorzy działów. Z kolei etap finalny, powiązany z negocjacjami płacowymi jest domeną dyrektorów (64% ankietowanych), choć już decyzja o zatrudnieniu spoczywa zazwyczaj w gestii zarządu- 75% wskazań.

W niektórych przypadkach dealerzy decydują się na zlecenie rekrutacji firmom zewnętrznym (udział podwykonawcy w rekrutacji zadeklarowało 28% respondentów) i powierzają współudział w procesie decyzyjnym importerowi (8% ankietowanych). W przypadku firm zewnętrznych odpowiadają one za cały proces nadania ogłoszenia, selekcji i rozmów wstępnych. Jednak jedynie 14% dealerów, którzy korzystają z ich pomocy deklaruje dopuszczenie firmy rekrutacyjnej do finalnych spotkań z kandydatami- związanych m. in. z negocjowaniem warunków finansowych. W przypadku wsparcia rekrutacyjnego ze strony importerów sytuacja jest odwrotna - 100% ankietowanych przeprowadzało finalne rozmowy z ich udziałem, lecz jedynie w połowie przypadków importer wspierał dealera w procesie selekcji CV, czy rozmów wstępnych z kandydatami.

Szczegółowy opis fazy wstępnej oraz końcowej procesu, a także odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu, znajduje się na załączonych wykresach.

Badanie przeprowadzono w okresie marzec - czerwiec 2014 roku. Wzięło w nim udział prawie 200 respondentów – autoryzowanych dealerów z całej Polski. W trosce o rzetelność wyników, ze względu na stopień wypełnienia ankiet w dalszych analizach zostało wziętych pod uwagę 60 firm z branży dealerskiej, które odpowiedziały na dogłębne pytania dot. polityki kadrowej, wynagradzania (w tym dodatkowe benefity i szkolenia), obecnego zatrudnienia i planów zatrudnienia/zwalniania pracowników w obecnym roku, stosowanych metod rekrutacji oraz oceny skuteczności różnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Wyniki badania zostały opublikowane w formie 70-stronicowego raportu udostępnionego firmom, które wzięły udział w badaniu. Zapraszamy do kolejnej edycji badania!
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane