/  / Dealerzy szkolą, ale nie wszystkich

Dealerzy szkolą, ale nie wszystkich

MOTOKARIERA|
null
nullnull

Bogata oferta szkoleń, utożsamiana przez kandydatów z inwestowaniem w zespół, jest bardzo ważna dla starających się o pracę u dealerów. Czy dealerzy traktują szkolenia równie poważnie? Jak często i kogo szkolą? Zapraszamy do drugiej części podsumowania naszego badania dealerów.

Z przeprowadzonego badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w dealerstwie” wynika, że wszyscy dealerzy szkolą swoich pracowników, a ponad dwie trzecie z nich stosuje różne formy analizy istniejących w ich firmie potrzeb szkoleniowych. W pozostałych przypadkach szkolenia są reakcją na propozycje z rynku bądź pojawienie się dodatkowych funduszy mogących pokryć wydatki na konkretną  potrzebę.

1/3 dealerów za istotną kwestię uznała braki w ofercie szkoleń organizowanych przez importerów jak i firmy zewnętrzne. Przede wszystkim, zdaniem ankietowanych, wśród propozycji importerów nadal brakuje szkoleń dla handlowców (technicznych, flotowych, czy typowo sprzedażowych). W szkoleniach oferowanych przez firmy zewnętrzne brak jest natomiast przykładów praktycznych - odwołań do realnych doświadczeń z praktyki branżowej trenerów.
Obok mechaników, najczęściej szkoleni są handlowcy samochodów nowych i używanych, przy czym ci pierwsi ze znacznie większą regularnością – w 75% przypadków co najmniej raz do roku. Trzecią, najczęściej szkoloną grupą są doradcy handlowi w dziale samochodów używanych - pomimo skali zjawiska (blisko 90% ankietowanych zadeklarowało, że szkoli tę grupę pracowników) warto podkreślić, że szkolenia  odbywają się nieregularnie, jak deklaruje połowa respondentów badania, rzadziej niż raz do roku. Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości szkoleń w dziale handlowym obrazuje załączony wykres.

W grupie pracowników serwisu najczęściej szkoleni byli pracownicy produkcyjno-serwisowi. Ponad 40% ankietowanych zadeklarowało, że szkolenia dla tej grupy organizuje co najmniej cztery razy w roku, kolejne 35% badanych - jedno do trzech szkoleń rocznie. Rzadziej niż raz w roku szkolił pracowników serwisu jedynie co czwarty ankietowany. W temacie szkolenia Mistrzów badani pracodawcy podzielili się na 3 równe grupy.  Każda z nich zadeklarowała szkolenia dla tej grupy rzadziej niż raz w roku, 1-3 razy w roku oraz 4 razy i częściej. W przypadku pracowników BOK (doradcy serwisowi) blisko połowa dealerów zadeklarowała, że szkoli ich raz do roku, 27% ankietowanych szkoli ich częściej niż 3 razy do roku, a 8% badanych w ogóle nie uwzględnia szkoleń dla tej grupy w planach budżetowych. Szczegółowe wyniki można zaobserwować na załączonym wykresie.

Pracownicy działu części zamiennych, zgodnie z deklaracją połowy badanych, są szkoleni z częstotliwością od 1 do 3 razy w roku, a wśród 30% dealerów, którzy wzięli udział w badaniu, tylko raz do roku. Zaledwie 10% ankietowanych organizuje takie szkolenia częściej niż raz do roku, a kolejne 10% pracodawców wcale ich nie prowadzi. Blisko 90% ASO zadeklarowało szkolenia dla pracowników magazynów części, z czego blisko połowa organizuje takie treningi od 1 do 3 w roku. Najrzadziej szkoloną grupą są pracownicy administracji - 30% ankietowanych wcale nie prowadzi takich szkoleń, zaś kolejne 30% organizuje je rzadziej niż raz do roku. W pozostałych 40% przypadków ankietowani deklarują szkolenia od 1-3 razy w roku. Żadna z badanych firm nie zadeklarowała dla tej grupy częstszych szkoleń.

Ostatnia badaną grupą była kadra kierownicza. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazują na to, że blisko 30% pracodawców w ogóle nie oferuje szkoleń dla managerów i dyrektorów, 10% organizuje je rzadziej niż raz w roku a 20% - raz na kwartał lub częściej. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku członków zarządu- ponad połowa dealerów deklaruje, że szkoli tę grupę 1-3 razy do roku, a zaledwie jeden na pięciu ankietowanych oferuje tej grupie szkolenia rzadziej niż raz w roku. Jedynie 11% ASO nie oferuje żadnych szkoleń dla członków zarządu.


Badanie przeprowadzono w okresie marzec - czerwiec 2014 roku. Wzięło w nim udział prawie 200 respondentów – autoryzowanych dealerów z całej Polski. W trosce o rzetelność wyników, ze względu na stopień wypełnienia ankiet w dalszych analizach zostało wziętych pod uwagę 60 firm z branży dealerskiej, które odpowiedziały na dogłębne pytania dot. polityki kadrowej, wynagradzania (w tym dodatkowe benefity i szkolenia), obecnego zatrudnienia i planów zatrudnienia/zwalniania pracowników w obecnym roku, stosowanych metod rekrutacji oraz oceny skuteczności różnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Wyniki badania zostały opublikowane w formie 70-stronicowego raportu udostępnionego firmom, które wzięły udział w badaniu. Zapraszamy do kolejnej edycji badania!
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane