/  / Dealerzy i atrakcyjne zarobki – prawda czy mit?

Dealerzy i atrakcyjne zarobki – prawda czy mit?

MOTOKARIERA|
null
nullnullnull

„Atrakcyjne zarobki” to jedno z najczęściej powtarzających się haseł w ofertach pracy. Czy jednak dealerzy nie nadużywają tego określenia? A może wprost przeciwnie, tym co oferują są w stanie zachęcić obecnych na rynku pracy do wzięcia udziału w rekrutacji? Zapraszamy do lektury kolejnej części wyników naszego badania.

Wynagrodzenia to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii poruszanych w badaniu „Zarządzanie kapitałem ludzkim w dealerstwie”. Nadal bowiem zarobki pozostają tematem tabu i choć większość dealerów chciałaby znać kwoty oferowane przez innych pracodawców, niechętnie dzieli się informacjami o tym, co sama proponuje kandydatom i swoim pracownikom. Zapytaliśmy naszych respondentów o poziom zarobków na poszczególnych stanowiskach, w podziale na działy. Badani mieli za zadanie ustosunkować się zarówno do pytania o kwotę łącznego wynagrodzenia, jak i osobno pytani byli o jego część stałą i zmienną. Badano również różnice w poziomach wynagrodzeń w oparciu o poszczególne województwa. Poniżej prezentujemy najciekawsze z otrzymanych wyników.

Badani dealerzy zapytani zostali o poziom wynagrodzenia przyznawanego w dziale handlowym. Zgodnie z otrzymanymi wynikami średnie wynagrodzenie całkowite, otrzymywane przez handlowców zajmujących się sprzedażą detaliczną samochodów nowych, wynosi 3320pln/brutto, podstawa wynosi 2090pln/brutto a część zmienna (premia) średnio 2050pln/ brutto (jedynie połowa badanych dealerów udostępniła nam dane dotyczące poziomu wypłacanej premii).

Średnie wynagrodzenie podstawowe handlowców zajmujących się sprzedażą flotową samochodów nowych wynosi 2300 zł, zaś część zmienna dla tej grupy to średnio 3138 zł brutto.  Wynika z tego, że handlowcy w tej grupie mogą liczyć na wyższe zarobki niż handlowcy zajmujący się sprzedażą detaliczną samochodów nowych – tutaj jest to średnio około 4392 zł brutto.
Handlowcy samochodów używanych zarabiają, zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez badanych dealerów, średnio 3600 zł brutto. Ich wynagrodzenie podstawowe wynosi około 2038 zł brutto, a część zmienna dla tej grupy to średnio 2083 zł brutto. Jednak tylko około 60% podało średnie wynagrodzenie premiowe swoich pracowników.

Wynagrodzenie na poziomie kadry kierowniczej w działach handlowych waha się pomiędzy 2500, a 5200 zł brutto (średnia 3900 złotych), do którego doliczana jest część zmienna w postaci premii - średnio 3300 zł brutto. Jednak tylko około 60% respondentów podało średnie wynagrodzenie premiowe swoich kierowników handlowych.

Ostatnią badaną grupą w dziale handlowym byli pracownicy administracji sprzedaży. Jak wynika z raportu, jest to najsłabiej opłacana grupa. Średnia pensja administratorów wynosi 2129 zł brutto, a podstawa to około 1756 zł brutto, zaś część zmienna wynosi średnio 497 zł brutto.

Zapytani o częstotliwość naliczania premii nasi ankietowani podzielili się na dwie, prawie równe grupy - jedna połowa wybrała rozliczenia kwartalne, a druga miesięczne. W przypadku kierowników wskazano również na występowanie premii rocznych, których naliczanie deklaruje około 30% badanych dealerów.
Rezultaty badania wynagrodzenia pracowników produkcyjnych działu serwisu wykazały, że średnie wynagrodzenie (podstawa plus premia) na stanowisku mechanika – pracownika ASO wynosi 3075 zł brutto, elektryka- średnio 3486 zł, zaś blacharza- 3475 zł brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć lakiernicy - średnia podstawa i premia daje im kwotę razem około 3597 zł brutto. Pomocnicy są najgorzej opłacaną grupą pracowników produkcyjnych. Zarabiają średnio 2172 zł brutto.

Premie dla pracowników produkcyjnych naliczane są w różny sposób. 4/5 ankietowanych, którzy udostępnili nam zasady premiowania w swoim przedsiębiorstwie wskazuje na naliczanie premii od wysokości przerobu, 60% bierze pod uwagę także produktywność oraz wskaźniki jakościowe, a około 20% efektywność. Premie dla pracowników produkcyjnych najczęściej naliczane są w cyklu miesięcznym.

Na wykresie prezentujemy dokładną strukturę wynagrodzenia pracowników produkcyjnych działu serwisu.
 
Zarobki mistrzów serwisu średnio wynoszą 3943 zł brutto, na co składa się podstawa w średniej wysokości 2600 zł oraz premia wynosząca średnio 2350 zł brutto. Średnia pensja kadry kierowniczej w dziale serwisu wynosi 5313 zł brutto miesięcznie, z czego wyróżniamy podstawę w średniej wysokości 3538 zł brutto miesięcznie. Premie dla kadry kierowniczej serwisu najczęściej naliczane są w cyklu miesięcznym.
Handlowcy wewnętrzni w dziale części zamiennych zarabiają średnio 2871 zł brutto miesięcznie, a podstawa wynosi średnio 2000 zł brutto miesięcznie.

Średnie zarobki tzw. handlowców zewnętrznych w dziale części zamiennych są średnio o kilkaset złotych wyższe od handlowców wewnętrznych i wynoszą 3317 zł brutto miesięcznie. Proponowana im podstawa  jest bardzo zbliżona do tej, jaką mają handlowcy wewnętrzni i wynosi średnio 2083 zł brutto miesięcznie. W ankietowanych dealerstwach na część zmienną wynagrodzenia aktywnych handlowców zewnętrznych w dziale części mają wpływ: wypracowany indywidualnie zysk netto (połowa wskazań), zysk netto działu (60% wskazań), obroty działu (30% odpowiedzi), wskaźnik jakościowy (30% wskazań), realizacja zadań (50% wskazań) oraz w 10% przypadków liczba podpisanych umów z klientami.

Kadra kierownicza w dziale części zamiennych zarabia średnio 5383 pln brutto miesięcznie, a średnia podstawa na tym stanowisku wynosi 3583 pln brutto.Pracownicy administracyjni (HR, kadry, księgowość, marketing, asystentki zarządu itp.) zarabiają średnio 3311 zł brutto miesięcznie. Średnia podstawa w tej grupie wynosi przeciętnie 2474 zł brutto, do tego wypłacana jest premia uzależniona od realizacji zadań oraz od jakości ich realizacji. W większości przypadków premie wypłacane są w cyklu miesięcznym, choć w 10% pojawiło się również wskazanie na premię kwartalną.

Ciekawe okazały się wyniki porównujące wynagrodzenia pracowników w markach premium i w pozostałych punktach dealerskich. Rezultaty przedstawione zostały na wykresie.
Jak widać średnie zarobki u dealera marki premium w stosunku do pozostałych marek mogą być wyższe nawet o 3000 zł brutto – handlowcy czy kierownicy. Różnice w wynagrodzeniach na pozostałych stanowiskach nie są już tak duże, tym niemniej zauważalne. Zarówno mechanicy jak i pracownicy BOK mogą liczyć na zarobki wyższe średnio o 100 zł brutto, gdy pracują u dealera marki premium.

Gdy spojrzymy na wynagrodzenia w poszczególnych województwach, bez względu na stanowisko (handlowcy detaliczni, mechanicy, pracownicy BOK czy kierownicy) najwyższe zarobki są w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu najlepiej opłacanych pracowników znaleźli się pracownicy w województwie pomorskim, na trzecim- łódzkim. Najniższe wynagrodzenia oferowane są pracownikom zatrudnionym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W naszym badaniu poruszona została też kwestia benefitów pozapłacowych. Jak wynika z deklaracji kandydatów jest to istotny czynnik mogący mieć wpływ na decyzje o zmianie pracodawcy nawet, gdy oferowane w nowej pracy wynagrodzenie jest porównywalne do tego w obecnym miejscu zatrudnienia. Zdaniem kandydatów dopasowane do ich potrzeb benefity pozapłacowe świadczą o tym, że pracodawca zauważa ich potrzeby i dba o swój zespół.

Wśród naszych ankietowanych ¾ przyznało, że stosuje benefity pozapłacowe. Najpopularniejsze wśród pracodawców było przekazywanie bonów oraz prezentów z okazji świąt - 70% wskazań, oraz zgoda na użytkowanie sprzętu służbowego (samochód, laptop, telefon) do celów prywatnych (53% wskazań). Pojawiły się również wyjazdy integracyjne (krajowe), dofinansowanie do nauki języków obcych czy studiów lub dodatkowych kursów. Co ciekawe, jeden z najbardziej popularnych na rynku benefitów jakim jest prywatna opieka medyczna uzyskał jedynie 16% wskazań.
Szczegóły prezentujemy na wykresie.

Badanie przeprowadzono w okresie marzec - czerwiec 2014 roku. Wzięło w nim udział prawie 200 respondentów – autoryzowanych dealerów z całej Polski. W trosce o rzetelność wyników, ze względu na stopień wypełnienia ankiet w dalszych analizach zostało wziętych pod uwagę 60 firm z branży dealerskiej, które odpowiedziały na dogłębne pytania dot. polityki kadrowej, wynagradzania (w tym dodatkowe benefity i szkolenia), obecnego zatrudnienia i planów zatrudnienia/zwalniania pracowników w obecnym roku, stosowanych metod rekrutacji oraz oceny skuteczności różnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Wyniki badania zostały opublikowane w formie 70-stronicowego raportu udostępnionego firmom, które wzięły udział w badaniu. Zapraszamy do kolejnej edycji badania!
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane