/  / Bezpośrednia likwidacja szkód w Uniqa

Bezpośrednia likwidacja szkód w Uniqa

UNIQA|
null
null

Klienci Uniqa TU SA mogą już zgłosić szkodę rzeczową z ubezpieczenia OC w dowolnej wysokości, mimo że sprawcą jest osoba ubezpieczona w innej firmie. Należne odszkodowanie wypłaci Uniqa, która następnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.

"Z początkiem czerwca Uniqa rozpoczyna obsługę szkód komunikacyjnych klientów w ramach bezpośredniej likwidacji szkód. Proces wewnętrznych przygotowań do obsługi szkód został zakończony i w chwili obecnej oczekujemy już na pierwsze zgłoszenia szkód w ramach BLS - mówi Jarosław Matusiewicz, dyrektor zarządzający ds. likwidacji szkód Uniqa.

Z bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) może skorzystać każdy klient Uniqa, który posiada aktywne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co to oznacza? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Jeśli np. 5 czerwca zgłosi się do Uniqa klient, który ma ubezpieczenie OC od 1 stycznia tego roku, a szkoda wystąpiła 30 maja, to taką szkodę towarzystwo zlikwiduje w ramach BLS.


Uniqa zajmie się zgłoszoną szkodą w ramach BLS w sytuacji, gdy:
- samochód poszkodowanego to samochód osobowy lub samochód osobowy z homologacją na ciężarowy, czyli z tzw. "kratką" (BLS dotyczy indywidualnie ubezpieczanych samochodów, a nie flot samochodowych)
- kolizja wystąpiła na terenie Polski
- szkoda nie została zgłoszona do innego ubezpieczyciela
- nie wystąpiły szkody osobowe

Uniqa zapłaci nie tylko za naprawę pojazdu, ale również pokryje inne poniesione wydatki związane z wypadkiem komunikacyjnym (m.in. koszty holowania i parkowania, wynajem pojazdu zastępczego czy koszty dodatkowego badania technicznego).

Mówi Jarosław Matusiewicz: "Naszą intencją jest zagwarantowanie klientom ubezpieczonym w Uniqa najwyższego standardu procesu likwidacyjnego - kompleksowej obsługi, która w sytuacji zaistnienia szkody zapewni minimum formalności, szybką realizację wypłaty odszkodowania, sprawną naprawę pojazdu i zdejmie z klienta obowiązek kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy".

Bezpośrednia likwidacja szkód jest zatem rozwiązaniem korzystnym dla klienta, ponieważ jest on obsługiwany przez swojego ubezpieczyciela kompleksowo. Nie musi szukać ubezpieczyciela sprawcy w przypadku szkody, a przy zawarciu kolejnego ubezpieczenie może świadomie wybrać firmę, w której nie tylko zapłaci składkę, ale również będzie likwidowała jego szkody, tak jak w ubezpieczeniach dobrowolnych np. autocasco.

Jak dodaje Jarosław Matusiewicz, jako optymalne rozwiązanie BLS Uniqa uznała funkcjonujący już na rynku model umowy z poszkodowanym i cesję praw do wierzytelności: "Uniqa aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Likwidacji Szkód Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zależy nam na rychłym wprowadzeniu BLS dla całego rynku i na wspólnym, prostym systemie wzajemnych rozliczeń".
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane