/  / Wyniki MAN w pierwszym półroczu 2012

Wyniki MAN w pierwszym półroczu 2012

MAN|
null
© MAN
null

Trudna sytuacja na rynku dotknęła także firmę MAN, która w pierwszym półroczu odnotowała niższy wynik. Przyczyniły się do tego przede wszystkim umiarkowana koniunktura na świecie oraz poczucie niepewności wielu klientów w obliczu europejskiego kryzysu zadłużenia.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Spadek popytu na pojazdy ciężarowe i autobusy dotyczy w szczególności ważnych dla sprzedaży pojazdów użytkowych rynków w Europie Środkowej i Południowej. Mimo trudnej sytuacji firmie MAN udało się w pierwszym półroczu utrzymać nowe zamówienia w sektorze Commercial Vehicles (pojazdy użytkowe) mniej więcej na stałym poziomie. Jednak w spółce MAN Latin America ze względu na obowiązującą od niedawna w Brazylii normę emisyjną Euro V, pogarszającą się sytuację ekonomiczną oraz zaostrzenie warunków finansowania  poziom zamówień spadł w pierwszym półroczu o 22% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym czasie spółka MAN Truck & Bus odnotowała wzrost o 5%.

Negatywne skutki kurczącego się rynku europejskiego firma MAN mogła zrekompensować dzięki silnemu wzrostowi liczby zamówień w Rosji i w innych regionach pozaeuropejskich, który został jednak okupiony niszą marżą.

Ostatecznie wartość nowych zleceń uzyskanych w pierwszym półroczu w całej Grupie MAN wyniosła około 8,3 mld EUR (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 8,8 mld EUR / drugi kwartał 2012: 4,0 mld EUR / drugi kwartał 2011: 4,4 mld EUR).

Sprzedaż Grupy MAN w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku była w zasadzie stabilna, osiągając poziom 7,7 mld EUR, czyli o 3% poniżej poziomu w analogicznym okresie roku poprzedniego (drugi kwartał 2012: 3,8 mld EUR / drugi kwartał 2011: 4,2 mld EUR). Spadek wartości sprzedaży w grupie w pierwszym kwartale 2012 został spowodowany obniżonymi o 5% do poziomu 5,8 mld EUR obrotami pionu Commercial Vehicles; dział Power Engineering odnotował natomiast wzrost sprzedaży o 4% do wartości około 2 mld EUR.

Grupa MAN wypracowała w pierwszym półroczu zysk operacyjny w wysokości 471 mln EUR, w porównaniu z 762 mln EUR w roku ubiegłym (drugi kwartał 2012: 218 mln EUR / drugi kwartał 2011: 437 mln EUR). Spadek ten jest uwarunkowany przede wszystkim odnotowanym w pierwszym półroczu spadkiem zysku operacyjnego w pionie Commercial Vehicles do poziomu 211 mln EUR (475 mln EUR).

Pion Power Engineering ponownie potwierdził swoją stabilność w tym zakresie, osiągając zysk operacyjny w wysokości 239 mln EUR oraz zysk z obrotów na poziomie 12%. Mimo trudnej sytuacji na rynku firma MAN konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju. Poniesione nakłady inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie także w bilansie. Zdarzeniem nadzwyczajnym obciążającym wynik przed opodatkowaniem jest spadek wartości udziałów w spółce Sinotruk Ltd. (Hongkong/Chiny) w wysokości 190 mln EUR. Nie wpływa on na płynność spółki.

W perspektywie całego roku firma MAN przewiduje spadek na europejskim rynku pojazdów użytkowych w przedziale 5-10%. Według kierownictwa pionu Commercial Vehicles spowoduje to lekkie obniżenie sprzedaży, maksymalnie o 5%. W spółce MAN Latin America wzrost sprzedaży i wyniku zostanie zwolniony na skutek wprowadzenia normy emisyjnej Euro V, pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oraz zaostrzenia warunków finansowania. Mimo niekorzystnych okoliczności region ten nadal ma istotny wpływ na zyskowność przedsiębiorstwa.

Firma MAN szacuje, że cały pion Commercial Vehicles wypracuje w bieżącym roku zysk ze sprzedaży na poziomie 4%.

Według MAN średnio- i długoterminowe tendencje wzrostu na rynkach energii i przemysłu są w pionie Power Engineering silne i wyraźne. MAN oczekuje, że w bieżącym roku firma osiągnie wzrost sprzedaży o 5% w stosunku do roku obrotowego 2011. Zysk ze sprzedaży powinien się kształtować podobnie jak w roku ubiegłym, czyli zdecydowanie osiągnąć poziom dwucyfrowy.

Dla całej Grupy MAN należy oczekiwać lekkiego spadku sprzedaży. Zysk ze sprzedaży spadnie przypuszczalnie do poziomu około 6%. Powyższe prognozy zostały sporządzone przy założeniu, że ogólne warunki gospodarcze nie ulegną dalszemu pogorszeniu.
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane