/  / Wynik finansowy Renault za rok 2014

Wynik finansowy Renault za rok 2014

Renault|

W 2014 roku obroty Grupy wyniosły 41,055 miliarda euro, co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do roku 2013. Bez uwzględnienia różnic kursowych wzrost wyniósł 3,1%.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Osiągnęliśmy wszystkie cele wyznaczone na 2014 rok, dzięki czemu jesteśmy na dobrej drodze do realizacji założeń planu strategicznego „Renault Drive the Change”. Rok 2015 pozwoli nam uczynić na tej drodze kolejny znaczący krok, w szczególności dzięki bezprecedensowej w całej historii Renault ofensywie produktowej – powiedział Carlos Ghosn, prezes i dyrektor generalny Renault.

Także udział sektora samochodowego w przychodzie Grupy wzrósł o 0,3% w stosunku do 2013 roku i osiągnął 38,874 miliarda euro. Dzięki wzrostowi cen produktów poza Europą i znacznemu wzrostowi sprzedaży części i samochodów na rzecz partnerów Grupie udało się skompensować niekorzystne różnice kursowe.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 1,609 miliarda euro, co stanowi 3,9% przychodów, podczas gdy w 2013 roku wynosiła 1,242 miliarda euro (3,0% przychodów).

Marża operacyjna sektora samochodowego wzrosła o 363 miliony euro do poziomu 858 milionów euro (co stanowi 2,2% przychodów). Ten rezultat jest efektem obniżenia kosztów oraz wzrostu działalności, pomimo skutków niekorzystnych różnic kursowych oraz wzbogacenia wyposażenia niektórych modeli, które wkrótce zostaną wycofane z produkcji.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął poziom 751 milionów euro, podczas gdy w 2013 roku było to 747 milionów euro. Stabilność w tym zakresie jest efektem spadku wyniku netto na działalności bankowej oraz rozwoju działalności usługowej. Koszt ryzyka utrzymał się na podobnym poziomie, tj. 0,43%.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazują wartość ujemną 504 milionów euro, głównie z powodu kosztów restrukturyzacji, które wyniosły 305 milionów euro oraz utworzenia rezerwy z tytułu utraty wartości aktywów na kwotę 153 milionów.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,105 miliarda euro, dla porównania rok 2013 zamknął się stratą -34 milionów euro. Ta poprawa wynika ze wzrostu marży operacyjnej oraz obniżenia pozostałych kosztów działalności operacyjnej o 772 miliony euro.

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku za rok 2014 (głównie Nissana) zamknął się kwotą 1,362 miliarda euro, w porównaniu do 1,444 miliarda euro w 2013 roku (po uwzględnieniu straty spółki AVTOVAZ w kwocie -182 miliony euro).

Wynik netto wyniósł 1,998 miliarda euro, a wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) 1,890 miliarda euro (6,92 euro/akcję w porównaniu do 2,15 euro/akcję w 2013 roku).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego wykazał wartość dodatnią 1,083 miliarda euro, w szczególności dzięki wzrostowi rentowności operacyjnej, przy uwzględnieniu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy (o 596 milionów euro w okresie sprawozdawczym).

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 1,90 euro na akcję, dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 1,72 euro na akcję.

PERSPEKTYWY 2015
Pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej panującej na wielu rynkach w 2015 roku oczekiwany jest dalszy wzrost popytu na światowym rynku motoryzacyjnym (+ 2%). Także na rynku europejskim spodziewany jest niewielki wzrost (o 2%), podczas gdy na głównych rynkach wschodzących przewidujemy duże wahania koniunktury. W tej sytuacji Renault planuje:
•    ponowne zwiększenie sprzedaży i obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany),
•    dalsze zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy i jej sektora samochodowego,
•    wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane