/  / W Brukseli popierają wspólne standardy kontroli technicznej pojazdów

W Brukseli popierają wspólne standardy kontroli technicznej pojazdów

PE|
null
© Toyota
null

We wtorek przyjęto przez Parlament Europejski porozumienie zawarte z państwami członkowskimi na temat wspólnych minimalnych standardów dotyczących okresowych kontroli technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu, dokumentów rejestracyjnych pojazdu oraz drogowych kontroli technicznych pojazdów użytkowych.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Przepisy, zmienione w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach, ustanowią nowe minimalne standardy obowiązujące w UE, a odnoszące się do kontroli pojazdów oraz przeszkolenia i kompetencji inspektorów. Ponadto, co najmniej 5% pojazdów użytkowych poruszających się na drogach UE będzie musiało zostać poddanych drogowym kontrolom technicznym.

W Brukseli podkreślają, że państwa członkowskie mogą wprowadzić wyższe standardy niż te wynikające z przepisów.

Certyfikaty kontroli technicznej uznawane zagranicą
Dzięki nowym przepisom łatwiej byłoby zarejestrować pojazd w innym państwie członkowskim, ponieważ każde z nich zobowiązane byłoby do uznania ważnych wyników badań kontroli technicznej przeprowadzonej w innym kraju UE.

Należy również zwiększyć wysiłki w celu zlikwidowania oszustw związanych z fałszowaniem przebiegu, włączając badanie przebiegu do badań technicznych pojazdu i wprowadzając kary za ingerencje w stan licznika.

Metody oraz częstość kontroli technicznych motocykli w gestii państw członkowskich
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej motocykle podlegałyby takim samym wymaganiom dotyczącym kontroli jak motorowery. Jednak zgodnie z porozumieniem pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą jedynie motocykle o pojemności silnika większej niż 125 cm3 będą poddawane obowiązkowym kontrolom, od roku 2022.

Państwa członkowskie będą również mogły wyłączyć je spod działania przepisów, jeśli zaproponują alternatywne metody badania bezpieczeństwa pojazdów dwu- lub trzykołowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby wesprzeć drogowe kontrole techniczne pojazdów, państwa członkowskie powinny używać systemów oceny ryzyka w celu zidentyfikowania firm, których flota pojazdów użytkowych miała niesatysfakcjonujące wyniki kontroli bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ciężaru administracyjnego dotyczącego firm posiadających bezpieczną flotę.

Porozumienie zawarte z Radą musi zostać przez nią formalnie potwierdzone.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane