/  / Unia gani Polskę za transport

Unia gani Polskę za transport

null
null

Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała ranking transportu w krajach unijnych. Polska, wraz z Grecją oraz Bułgaria, znalazła się na ostatniej pozycji, mając najgorsze noty w 9. kategoriach, a najlepsze tylko w trzech.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W rankingu porównane zostały wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach dotyczących transportu. W obrębie większości z nich wyróżniono pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki, i pięć z wynikami najgorszymi. Holandia i Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach i zajmują czołowe dwie pozycje w tabeli. Zaraz po nich plasują się: Szwecja, Wielka Brytania i Dania.
 
Nasz kraj znalazł się na szarym końcu tego zestawienia. Zdaniem Komisji, Polska jest w gronie państw o najbardziej konkurencyjnym rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Jednak nasza infrastruktura transportowa została oceniona jako jedna z najmniej  efektywnych w UE. Przed Polską stoi również wiele wyzwań dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym. Ponadto zanotowano u nas dużą liczbę naruszeń prawa unijnego, jeśli chodzi o transport kolejowy.
 
Komisja poinformowała, że celem opublikowania tabeli jest pokazanie „zróżnicowania wyników osiąganych przez państwa członkowskie w kwestiach związanych z transportem na terytorium Europy”. Ma ona również pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu problemów i podjęciu odpowiednich środków zaradczych – np. inwestycji.  Zestawienie to stworzono wykorzystując dane z różnych źródeł (z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). - W nadchodzących latach Komisja zamierza poprawić jakość stosowanych wskaźników, we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, a także śledzić postępy w poszczególnych państwach członkowskich – czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej.

Oprac. PJ
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane