/  / Udany rok Mitsubishi

Udany rok Mitsubishi

MMC|

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) opublikowała wyniki finansowe i handlowe za pierwsze 9 miesięcy roku finansowego 2014 (FY2014 3Q), kończącego się 31 marca 2015, a także zaktualizowaną prognozę dotyczącą całego roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 1.588,6 miliarda jenów (+ 5%), zysk operacyjny - 100,8 miliarda jenów (+ 5%), zysk przed opodatkowaniem - 120,1 miliarda jenów (+3 %) a zysk netto to 98,6 miliarda jenów (+ 12%). Wszystkie rezultaty są w historii firmy najlepszymi wynikami osiągniętymi w ciągu 3 kwartałów roku finansowego. Na całym świecie sprzedano w tym okresie 806.000 samochodów - o 4% więcej niż przed rokiem, przy czym Europa odnotowała najwyższy wzrost sprzedaży - aż o 32

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Przegląd wyników finansowych MMC
Firma MMC uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.588,6 miliarda jenów w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku finansowego 2014 (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014), co oznacza wzrost o 5% lub 69,6 miliarda jenów w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku finansowego.
MMC odnotowała zysk operacyjny w wysokości 100,8 miliarda jenów, co oznacza wzrost o 5% i 4,5 miliarda jenów w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku finansowego. Mimo spadku wolumenu sprzedaży w Tajlandii i Japonii oraz obniżenia wielkości sprzedaży i niekorzystnych zmian w strukturze sprzedawanych modeli na rynku rosyjskim, uzyskano poprawę wyników dzięki redukcji kosztów oraz korzystnym zmianom kursów walutowych.

Łącznie z rosnącymi dochodami pozaoperacyjnymi wynikającymi z korzystnych transakcji walutowych i z udziału w zyskach innych firm, MMC osiągnęła zysk prosty przed opodatkowaniem w wysokości 120,1 miliarda jenów, co stanowi wzrost o 3% lub o 3,7 miliarda jenów w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy roku finansowego 2014. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 98,6 miliarda jenów, co oznacza wzrost o 12% lub o 10,2 miliarda jenów w porównaniu do 9 miesięcy zeszłego roku finansowego.
Wszystkie te czynniki pozwoliły uzyskać rekordowy poziom zysków osiągniętych w okresie 3 kwartałów roku finansowego 2014.

Wielkość sprzedaży detalicznej
Globalna wielkość sprzedaży w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku finansowego 2014 wyniosła 806.000 samochodów, co oznacza przyrost o 4%, czyli o 30.000 samochodów w porównaniu do wyników sprzed roku. W podziale na rejony geograficzne uzyskano następujące wyniki:

Japonia: w omawianym okresie sprzedano 79.000 samochodów, co oznacza spadek o 19%, czyli o 18.000 samochodów w porównaniu do wyników sprzed roku.

Ameryka Północna: w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek samochodowy jest wciąż w świetnej kondycji, sprzedaż modelu Outlander Sport (na niektórych rynkach znanego jako RVR lub ASX) zwiększyła się w porównaniu z wynikiem za 3 kwartały roku finansowego 2013, wzrosła także sprzedaż modelu Mirage (na niektórych rynkach znanego jako Space Star), co przełożyło się na sprzedaż w całym regionie wynoszącą 85.000 samochodów, a to zapewniło wzrost o 22%, czyli o 15.000 sztuk w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

Europa: sprzedano 171.000 samochodów, co oznacza przyrost o 15%, czyli o 22.000 sztuk. Mimo słabej koniunktury w Rosji, sprzedaż w całym regionie została wzmocniona przez inne czynniki, w tym przez rosnącą sprzedaż w Europie Zachodniej, głównie w krajach, gdzie oferowany jest Outlander PHEV, co w sumie pozwoliło zakończyć pierwsze 9 miesięcy roku finansowego 2014 wzrostem sprzedaży w Europie.

Azja: sprzedaż osiągnęła 257.000 samochodów, co oznacza spadek o 1% lub 3.000 sztuk w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami roku finansowego 2013. Rynek tajlandzki jest wciąż w słabej kondycji, czego wynikiem jest spadek sprzedaży, rzutujący na ogólny wynik na rynkach ASEAN. Silne wzrosty na rynku chińskim, głównie osiągnięte przez GAC Mitsubishi Motors Corporation nie były w stanie zrównoważyć spadków w krajach stowarzyszenia ASEAN.

Inne rynki: w innych regionach świata sprzedano ogółem 214.000 samochodów, uzyskując wzrost rok do roku na poziomie 7%, czyli 14.000 sztuk. Na wynik ten istotny wpływ miał silny wzrost sprzedaży na Bliskim Wschodzie.

Korekta planów na cały rok fiskalny 2014
Firma MMC zdecydowała się skorygować plany sprzedaży na cały rok finansowy 2014 (od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015) oraz prognozy skonsolidowanych wyników finansowych. Korekty oparto o wyniki operacyjne uzyskane po 3 kwartałach roku 2014, uwzględniając także aktualną globalną sytuację gospodarczą i trendy rynkowe. Skorygowane plany i prognozy przedstawiono poniżej:
•    Wielkość sprzedaży:
1.067.000 samochodów (22.000 mniej, niż w prognozie z 29 października 2014)
•    Przychody ze sprzedaży:
2.170,0 miliardów jenów (mniej o 10,0 miliardów jenów)
•    Zysk operacyjny:
135,0 miliardów jenów (bez zmian)
•    Zysk przed opodatkowaniem:
138,0 miliardów jenów (bez zmian)
•    Zysk netto:
110,0 miliardów jenów (bez zmian)
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane