/  / Tańsze paliwo już nie wystarczy

Tańsze paliwo już nie wystarczy

IBRM Samar |
null
null

Marek Balawejder, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen: Niskie obecnie ceny ropy, na poziomie poniżej 50 dolarów za baryłkę, przekładają się na obniżki cen detalicznych paliw. Nie jest to jednak efekt bezpośredni. Ceny zależą bowiem również m.in. od kursu złotego wobec dolara, a umacniająca się ostatnio amerykańska waluta – poza zobowiązaniami podatkowymi, którymi obciążone są paliwa - hamuje obniżki cen na stacjach.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Paweł Janas, IBRM Samar: Według ostatnich dostępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, PKN Orlen na koniec III kwartału 2014 roku miał 1 757 stacji paliw. Ich liczba od kilku lat nie ulega jednak większym zmianom. Jakie plany dotyczące rozwoju sieci detalicznej ma koncern?

Marek Balawejder, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen: Segment detaliczny stanowi ważny element naszej zaktualizowanej w ubiegłym roku strategii. W 2015 roku na jego rozwój przeznaczymy około 225 mln zł. W kolejnych latach będziemy starali się wykorzystywać nasze przewagi konkurencyjne: nowoczesną sieć, bazę lojalnych klientów oraz silną markę, wzmacniając naszą pozycję na rynkach o dużym potencjale wzrostu. Program rozwoju obejmie zarówno budowę nowych stacji w ramach sieci własnej, jak również akwizycję w sieci partnerskiej. Przewidujemy dalsze inwestycje dotyczące poprawy funkcjonalności i standardów istniejących już obiektów. W planach jest ponadto zwiększanie powierzchni sklepowej, rozwój oferty gastronomicznej, zwiększenie liczby szybszych dystrybutorów dla ciężarówek czy nowych stanowisk LPG. W ramach pilotażu nowych formatów sieci detalicznej z firmą Tesco oraz z Grupą Eurocash, pod marką Delikatesy Centrum, nie wykluczamy ich wprowadzenia na kolejnych obiektach. Jednocześnie będziemy dążyć do pełnego wykorzystania potencjału naszego programu lojalnościowego, także poprzez rozwój usług e-commerce.

Na koniec III kwartału 2014 r. w sieci PKN Orlen funkcjonowało 29 tzw. stacji autostradowych. Jakie są plany dotyczące rozwoju tego typu placówek?

Budowa nowych Miejsc Obsługi Podróżnych, zlokalizowanych przy autostradach oraz drogach ekspresowych jest dla koncernu strategicznym celem w kolejnych latach. Obecnie jesteśmy liderem tego segmentu. Posiadamy w Polsce 31 tego typu stacji przy autostradach A1, A2 i A4 oraz przy drogach ekspresowych, z czego 23 obiekty już w pełni funkcjonują. W 2014 r. uruchomiliśmy sprzedaż na dwóch stacjach - MOP S8 Michałowice oraz MOP A1 Machnacz. W najbliższym czasie planujemy oddać do użytku trzy kolejne: MOP A1 Otłoczyn oraz dwa MOP A2 Baranowy. W planach mamy także uruchomienie kolejnych projektów: Wiśniowa Góra, Rudniki,  Sięganów i Palikówka. Plany rozwoju stacji przy autostradach i drogach ekspresowych uzależnione są od oferty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bierzemy udział w większości przetargów na dzierżawę nieruchomości pod budowę obiektów tego typu i to od ich warunków zależy rozwój Miejsc Obsługi Podróżnych.
 
Liczba stacji sieci ekonomicznej Bliska zmalała z 489 na koniec 2012 r. do 265 na koniec września ubiegłego roku. Czy trwający od pewnego czasu proces likwidacji tego brandu i jego zamiany na barwy Orlenu, będzie kontynuowany w 2015 r.?

Model biznesowy stacji paliw w ostatnich latach uległ znacznym zmianom, głównie za sprawą rosnącego znaczenia oferty pozapaliwowej. Ma to bezpośredni związek z ewolucją oczekiwań i wymagań klientów i powoduje konieczność konsekwentnego rozwoju oferty sklepowej, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej oferty paliwowej. Klienci doceniają stacje, na których przy okazji tankowania, można zrobić zakupy, zjeść posiłek czy napić się kawy. Zależy nam także, aby szerszemu gronu naszych klientów oferować paliwa Verva. Dlatego właśnie podjęta została decyzja o stopniowej zmianie stacji z logo Bliska na Orlen, przy jednoczesnym indywidualnym  dostosowaniu oferty do zapotrzebowania każdego z lokalnych mikrorynków.
 
Ile stacji zmieni barwy?
 
Decyzje dotyczące marki, pod którą funkcjonuje dana stacja paliw podejmowane są indywidualnie w odniesieniu do każdego obiektu. Przewidujemy, że w tym roku obejmie on kilkadziesiąt placówek.
 
Czy wszystkie stacje ekonomiczne znikną z rynku? Jeśli tak, kiedy się to stanie?
 
Plany rozwoju koncernu na najbliższe lata nie przewidują całkowitej rezygnacji z brandu Bliska. Decyzja o funkcjonowaniu danej stacji paliw w określonej marce podejmowana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego obiektu i zależy przede wszystkim od  lokalizacji, związanych z nią potrzeb klientów i możliwości zaoferowania klientom paliw Verva czy usług Stop Cafe.
 
Czy proces zamiany barw przynosi już firmie wymierne korzyści ekonomiczne?
 
PKN Orlen ma bardzo dobre wyniki sprzedaży detalicznej, zwiększając swoje udziały w rynku. Pozycję lidera na rynku stacji paliw planujemy konsekwentnie wzmacniać poprzez dalszą intensyfikację oferty pozapaliwowej. Wstępne wyniki są obiecujące i liczymy, że w naturalny sposób przełoży się to na dalszy wzrost udziałów rynkowych.
 
Dobrze skonstruowana oferta sklepu czy punktu gastronomicznego rzeczywiście zawsze była jednym z głównych źródeł zysków stacji paliw. Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące marż pozapaliwowych?
 
Na marżę pozapaliwową składają się marże poszczególnych kategorii: sklepu, gastronomii i usług. W IV kwartale 2014 r. odnotowaliśmy  ich poprawę rok do roku na wszystkich rynkach. Oferta pozapaliwowa miała pozytywny wpływ na wyniki całego naszego segmentu detalicznego - w IV kwartale 2014 r. wzrosła rok do roku o 24 mln zł. Przewidujemy, że jej udział w wynikach Orlenu będzie rósł w kolejnych latach. Dlatego stale koncentrujemy się na rozwoju usług dostępnych na stacjach paliw, w tym części gastronomicznej.
 
Stop Cafe i Stop Cafe Bistro to bardzo rozpoznawalne elementy na każdej orlenowskiej stacji. Jakie są plany dotyczące ich rozwoju?  
 
Pojawiają się już konkretne nowe pomysły, za wcześnie jednak, aby mówić o tym w szczegółach. W rozwój oferty gastronomicznej na stacjach inwestujemy konsekwentnie od 2008 r.  Warto podkreślić, że dziś 1 250 naszych stacji tworzy największą sieć gastronomiczną w kraju. Dynamiczny rozwój tego segmentu wskazuje, że właściwie zdiagnozowaliśmy pojawiające się trendy konsumenckie. Dlatego w kolejnych latach zamierzamy konsekwentnie rozwijać naszą sieć stacji paliw, m.in. poprzez dalszą ekspansję obecnych „formatów”, a także wprowadzanie nowych produktów i usług.
 
Jaki wpływ na ceny paliw na stacjach oraz na zyskowność w PKN Orlen mają drastyczne spadki cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach?
 
Niskie obecnie ceny ropy, na poziomie poniżej 50 dolarów za baryłkę, przekładają się na obniżki cen detalicznych paliw. Nie jest to jednak efekt bezpośredni. Ceny zależą bowiem również m.in. od kursu złotego wobec dolara, a umacniająca się ostatnio amerykańska waluta – poza zobowiązaniami podatkowymi, którymi obciążone są paliwa - hamuje obniżki cen na stacjach.
 
Czego nowego można oczekiwać w programie lojalnościowym Vitay?
 
W minionym roku w związku z rozwojem usług w sektorze e-commerce zdecydowaliśmy się wykorzystać dobrze rozpoznawalny program Vitay i nawiązać współpracę z kilkudziesięcioma firmami sprzedającymi produkty i usługi w Internecie. W tym roku planujemy jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału tego programu. Za wcześnie jednak, by mówić o szczegółach przygotowywanej propozycji.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane