/  / Tak oceniają usługi w wynajmie długoterminowym flot

Tak oceniają usługi w wynajmie długoterminowym flot

PZWLP|
null
© PZWLP
null

Podczas Badania Satysfakcji Kierowców, przeprowadzonego wśród użytkowników samochodów flotowych należących do członków PZWLP, ankietowani oceniali poziom zadowolenia z usług serwisów mechanicznych i blacharskich oraz sprawność assistance i aplikację wspierającą wymianę opon. W przypadku większości ocenianych elementów pozytywne noty osiągały 80%-90% wskazań.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
77% respondentów w ciągu ostatniego roku przed badaniem korzystało z usług serwisów mechanicznych. Naprawy w warsztatach blacharskich wykonała w tym okresie jedna trzecia ankietowanych (32%), a z usług assistance skorzystało 20% z nich.

"9 na 10 kierowców doskonale, bardzo dobrze i dobrze oceniło elastyczność przy umawianiu się na wizytę w serwisie mechanicznym i dogodne terminy napraw. Wśród nich 58% wskazało Top2-Box, czyli dwie najwyższe kategorie ocen. Łatwość kontaktu z firmą flotową również zyskała uznanie kierowców: 56% określiło ten aspekt doskonale lub bardzo dobrze - tłumaczy Sławomir Wontrucki, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Jakość usług oferowanych przez wybrany serwis podobnie oceniło 52% kierowców (31% wskazało odpowiedź 'dobrze'), tak jak odległość od serwisu, w którym obsługiwano samochód (doskonale i bardzo dobrze – 50%, dobrze – 34%).

Zbliżone noty (47% i 34%) obejmowały dotrzymywanie obietnic (czyli związane z naprawami zobowiązania wobec kierowców) oraz dostępność samochodu zastępczego, jeżeli taka usługa była zawarta w umowie (odpowiednio 46% i 28%).

Na ostatnim miejscu z łączną oceną pozytywną na poziomie 76% znalazła się aktualizacja przez firmę flotową informacji o przebiegu serwisowania.

W większości badanych obszarów serwisy specjalizujące się w naprawach mechanicznych zostały ocenione lepiej niż warsztaty blacharskie. W przypadku tych ostatnich łączne noty pozytywne oscylowały powyżej 80%.

Kategoria 'dostępność samochodu zastępczego' została oceniona doskonale i bardzo dobrze przez 50% oraz dobrze przez 31% ankietowanych. Elastyczność przy umawianiu się i dogodne terminy napraw wskazało odpowiednio 50% i 35%, a jakość usług oferowanych przez wybrany serwis – 49% i 32% badanych.

Respondenci wysoko ocenili także łatwość kontaktu z firmą flotową (Top2-Box na poziomie 48% oraz ocena dobra na 40%).

Dotrzymywanie obietnic jako doskonałe i bardzo dobre określiło 46%, a jako dobre 33% badanych. Nieco niższe noty, choć w dalszym ciągu zbliżone do trzech czwartych pozytywnych ocen, zyskały odległość od serwisu, w którym obsługiwano samochód (doskonale i bardzo dobrze – 39%, dobrze – 34%) oraz aktualizacja przez firmę flotową informacji o przebiegu serwisowania (odpowiednio 35% i 39%).

W ramach usługi assistance najwyższe wskazania otrzymały jakość i sprawność działania oraz łatwość kontaktu. Tylko nieznacznie słabiej wypadła szybkość przyjazdu na miejsce awarii czy wypadku.

Jakość i sprawność udzielonej kierowcy pomocy zyskała 57% ocen doskonałych i bardzo dobrych oraz 29% dobrych. Łatwość kontaktu to łącznie 90% pozytywnych not, z czego 56% stanowiło Top2-Box, a oceny dobre – 34%.

Szybkość przyjazdu assistance najwyżej oceniło 47% kierowców, co razem ze wskazaniami na notę dobrą (34%) stanowiło 81% zadowolonych respondentów.

Niemal co trzeci badany kierowca (29%) korzystał z aplikacji wspomagającej wymianę opon. Wśród nich większość (84%) określiło ją jako doskonałą, bardzo dobrą lub dobrą. Top2-Box objął 47%, a ocena dobra 37% respondentów. Na poziomie średnim zadowolonych z aplikacji było 9% kierowców.

"Poziom satysfakcji kierowców z usług dodatkowych wypada zdecydowanie pozytywnie. Wysoko ocenione zostały m.in. elementy związane z komunikacją między klientem a usługodawcą: łatwość, szybkość i elastyczność kontaktu z firmami flotowymi, serwisami czy assistance. Podobne noty otrzymały kategorie określające poziom usług, w tym jakość napraw w serwisach i podczas działań assistance - dodaje Wontrucki.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane