/  / Słaby początek roku na rynku kredytów samochodowych

Słaby początek roku na rynku kredytów samochodowych

Marcin Krasoń/Open Finance|

O około 24 mln zł, czyli 3,5%, spadła rok do roku sprzedaż kredytów samochodowych w pierwszym kwartale bieżącego roku. W ujęciu liczbowym wygląda to jeszcze gorzej: obniżka wynosi prawie 7,5%.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku banki udzieliły niecałe 16 100 kredytów na zakup samochodów o łącznej wartości około 655,5 mln zł – wynika z raportu opracowanego przez Open Finance oraz Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To wyniki słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego: spadek o 7,4% w ujęciu liczbowym oraz 3,5% w ujęciu wartościowym.

Jak podkreślają analitycy, po niezłej końcówce ubiegłego roku rynek kredytów samochodowych wrócił do trendu spadkowego.
 
Ciekawie wygląda podział na kredyty na samochody nowe i używane. Okazuje się bowiem, że ostatni kwartał był dużo lepszy dla tych instytucji, które udzielają więcej pożyczek na auta z drugiej ręki. Rynek na nowe samochody skurczył się o 14% liczbowo i o prawie 9% wartościowo.

W efekcie udział kredytów na nowe auta w rynku spadł w ujęciu liczbowym z 52 do 48,3%, a w ujęciu wartościowym z 56,4 do 53,3%.
 
Wyniki sprzedaży kredytów na samochody używane wyglądają dużo lepiej: w ujęciu liczbowym spadek wyniósł zaledwie 0,3%, a w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost o 3,3%.

Co ciekawe, pozytywne wyniki zanotowała większość banków, które odpowiedziały na ankietę Open Finance i Samaru. W niektórych instytucjach wzrost przekraczał 50%, aczkolwiek były to raczej banki mniejsze niż większe na tym rynku.
 
To kolejny kwartał, w którym wyniki w ujęciu wartościowym są lepsze niż te w ujęciu liczbowym. Wynika to ze wzrostu wysokości sum pożyczanych przez klientów. Średnia kwota kredytu na auta używane wyniosła 36 900 zł (+3,7%), a na nowe to około 45 000 zł (+6%).

Średni kredyt samochodowy w pierwszym kwartale bieżącego roku zaciągany był na kwotę 40 800 zł (4,2% więcej niż przed rokiem).
 
Jak widać po danych statystycznych, niskie stopy procentowe (co powinno przekładać się na niższe oprocentowanie pożyczek) nie przełożyły się na wzrost sprzedaży kredytów. Jest to spowodowane czynnikami pochodzącymi z obu stron: od klientów i od banków. Z jednej strony potencjalni kredytobiorcy, obawiając się utraty pracy, nie chcą brać na siebie zobowiązań długoterminowych, a z drugiej banki, biorąc pod uwagę możliwe pogorszenie sytuacji gospodarczej, ostrożniej udzielają kredytów. Widać to zresztą po fakcie, że w ostatnich kwartałach kilka instytucji w ogóle wycofało się ze sprzedaży kredytów samochodowych.
 
Komentarz Wojciecha Drzewieckiego,
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar
Pogarszająca się sytuacja na rynku kredytów samochodowych stanowi odzwierciedlenie ogólnej koniunktury gospodarczej. Świadczy o tym zwłaszcza duży spadek w sektorze kredytów na nowe auta, za który w dużej mierze odpowiada spadek siły nabywczej klientów indywidualnych. Wśród konsumentów panuje duży niepokój odnośnie przyszłości. To sprawia, że decyzje dotyczące dużych zakupów (takich jak nowy samochód) są odkładane w czasie. Nieco lepsze nastroje możemy zaobserwować jedynie w sektorze samochodów używanych, chociaż i tu obserwujemy spadki w liczbie udzielanych kredytów. Jest to efekt ogólnego zmniejszania poziomu sprzedaży samochodów młodszych, w przypadku których możliwe jest skorzystanie z dostępnych narzędzi finansowych. W przypadku aut w wieku powyżej 10 lat, których import się zwiększa, dostęp do oferty kredytowej jest ograniczony.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane