/  / SKP mają już obowiązek ewidencji stanu licznika

SKP mają już obowiązek ewidencji stanu licznika

ZDS|
null
null

Związek Dealerów Samochodów i cała branża motoryzacyjna od kilku lat apelowały o wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania stanu licznika w czasie badania w stacji kontroli pojazdów. Rok 2014 przyniósł wreszcie realizację tych żądań: od 1 stycznia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów wprowadza taki obowiązek.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Tzw. cofanie liczników jest jedną z największych patologii polskiego rynku samochodów używanych. Dotyczy głównie aut używanych sprowadzanych z zagranicy, a zjawisko to przybrało ostatnio formę zupełnie oficjalnego działania, co przejawia się w tym, że w niektórych miejscach w Polsce (stanowiących w szczególności trasy tranzytu pojazdów używanych z Europy Zachodniej) pojawiły się działające zupełnie legalne przedsiębiorstwa i punkty świadczące usługę "weryfikacji przebiegu pojazdów".

Punkty te oferują nic innego jak ingerencję w system komputerowy pojazdu (ponieważ obecnie dla ogromnej większości pojazdów informacje odnośnie przebiegu są zapisane w systemie elektronicznym) polegającą na zaniżeniu rzeczywistego przebiegu całkowitego danego pojazdu, celem sztucznego podwyższenia jego wartości rynkowej.

Aby zwalczyć tę patologię, Związek Dealerów Samochodów i cała branża motoryzacyjna od kilku lat intensywnie apelowały do polskich władz o wprowadzeniem do naszego prawa obowiązku ewidencjonowania stanu licznika przez stacje kontroli pojazdów w czasie badania. Apele te przyniosły wreszcie pierwszy skutek.

Z dniem 1 stycznia 2014 wprowadzony został faktyczny obowiązek rejestracji przebiegu pojazdów przez stacje SKP w czasie badania na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. W załączniku nr 8 do tego rozporządzenia w ust. 2 został dodany punkt 19 o brzmieniu "odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania". Stacje kontroli pojazdów tym samym zostały zobowiązane do zapisywania wskazań licznika przebiegu w rejestracjach informatycznych stacji oraz na zaświadczeniu dla właściciela lub posiadacza pojazdu.

Związek Dealerów Samochodów, wyrażając w imieniu całej branży motoryzacyjnej zadowolenie z wprowadzenia tego tak długo oczekiwanego rozwiązania, wskazuje, że jest to tylko pierwszy krok do likwidacji tej patologii na polskim rynku. Ostateczne rozwiązanie tego problemu wymaga jeszcze bardzo wielu zmian legislacyjnych. Jedną z nich jest wprowadzenie do polskiego systemu prawa karnego penalizacji procederu cofania licznika, której skutkiem będzie ściganie z urzędu osób dopuszczających się cofania liczników w pojazdach mechanicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

ZDS złożył w tej sprawie odpowiedni projekt do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane