/  / Sejm uchwalił ustawę o recyklingu

Sejm uchwalił ustawę o recyklingu

null
© Krzysztof Białoskórski
null

Posłowie przyjęli ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Wśród nich jest nowy termin wejścia w życie przepisów. Zgodnie z życzeniem izby wyższej nastąpi to 1 stycznia 2016 roku. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Podczas debaty w Sejmie, poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit, (PO) podkreślał, że Senat przyjął 15 poprawek do ustawy, z czego tylko jedna jest „merytoryczna”.  Dotyczy ona zmiany terminu wejścia w życie nowych przepisów. Izba wyższa zaproponowała by był to 1 stycznia 2016 r. (czyli o rok wcześniej niż pierwotnie proponowali posłowie). - Poprawka ta ma na celu zmniejszenie realnego zagrożenia skierowaniem przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem usunięcia nieprawidłowości w zakresie transpozycji art. 5 dyrektywy 2000/53/ WE. Ryzyko niekorzystnego dla Polski wyroku Trybunału Sprawiedliwości stanowi szczególnie istotny argument na rzecz przyspieszenia terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy - przekonywał Tadeusz Arkit.

Przeciwko przyspieszeniu terminu wejścia w życie ustawy był klub Prawa i Sprawiedliwości, który podtrzymał swoje wcześniejsze zdanie, że powinno to nastąpić 1 stycznia 2017 r. - Stanowisko naszego klubu odnosi się tym samym do stanowiska zajmowanego podczas procedowania ustawy i jej uchwalania w Sejmie, kiedy to podkreślaliśmy pośpiech przy uchwalaniu nowelizacji tej ustawy i poniekąd chaos w działaniach i procedowaniu – mówił Edward Czesak, PiS.

Ostatecznie izba niższa przyjęła wszystkie 15 senackich poprawek, wraz z tą jedną, „merytoryczną”. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Przyjęta ostatecznie przez Sejm nowelizacja ustawy, wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Zdaniem legislatorów, zmiany mają na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się, z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie - oznacza to konieczność zapewnienia, co najmniej 48 stacji w skali kraju. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.

Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Ustawa wprowadza generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie nowelizacja określa wyjątki od tej zasady.

W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Ponadto, nowe przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi.

W trakcie prac nad projektem ustawy, o jego odrzucenie w całości apelowały środowiska branżowe. Przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Fors wskazywali, że wbrew deklaracjom rządu, nowe rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na likwidację szarej strefy. Część zmian Stowarzyszenie uznało wręcz za szkodliwe dla firm zajmujących się przetwarzaniem wyeksploatowanych pojazdów.

Paweł Janas

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane