/  / Rząd przyjął ustawę o recyklingu

Rząd przyjął ustawę o recyklingu

IBRM Samar|
null
null

Skierowanie przez Komisję Europejską sprawy przeciw Polsce przed Trybunał Sprawiedliwości podziałało. Z kilkuletnim (sic!) opóźnieniem Rada Ministrów zaakceptowała, zgodny z wymaganiami unijnymi, projekt nowej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje, że wszyscy wprowadzający na polski rynek samochody (np. importerzy, dealerzy czy właściciele komisów) będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Producenci czy duzi importerzy, wprowadzający na rynek ponad 1000 nowych pojazdów rocznie, będą mieli obowiązek zapewnienia działania minimum trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie. Co ważne, muszą się one znajdować w różnych miejscowościach. W praktyce oznacza to, że będą musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej 48 stacji lub punktów. Z kolei wprowadzający na polski rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą musieli zapewnić w kraju sieć składającą się z minimum 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.

Na podstawie nowych przepisów, właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. - Było to koniecznym warunkiem jego rejestracji w kraju. Zniesienie tej opłaty obniży koszty funkcjonowania importerów samochodów używanych – możemy przeczytać w komunikacie CIR-u.
Jednocześnie rządowi legislatorzy, po wielu zmianach decyzji, wycofali się z pomysłu zastąpienia opłaty recyklingowej tzw. opłatą depozytową. - Z rozczarowaniem stwierdzamy, że z najnowszej wersji projektu usunięte zostały zapisy dotyczące opłaty depozytowej i systemu premii – jedyne, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem środowiska recyklerów i które dawały szansę na ograniczenie szarej strefy - pisał niedawno w liście do premier Ewy Kopacz. Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS.

W przyjętym przez rząd projekcie nowej ustawy zmieniono także przepisy dotyczące opłaty za brak sieci. Będzie ona zależna od: liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono funkcjonowania sieci oraz liczby brakujących obiektów zajmujących się demontażem. - Rozwiązanie takie umożliwi nałożenie opłaty proporcjonalnej do stopnia niezapewnienia sieci. Na podstawie obowiązujących przepisów nie można uzależnić wysokości opłaty od liczby brakujących stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto w projekcie zaproponowano obniżenie wysokości dodatkowej opłaty za brak sieci z 50 na 20 proc. kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci. Oznacza to zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców – przekonują urzędnicy w rządowym komunikacie.
 
Projekt przewiduje ponadto, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – red.) – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Zarazem określono przypadki, kiedy opłata będzie mogła być pobierana. Dla prowadzących stacje demontażu wprowadzono opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów.
W związku z opóźnieniami w pracach nad nową ustawą, przesunięto termin wejścia w życie głównego zrębu przepisów z początku przyszłego roku na 1 lipca 2015 r.
 
Warto przypomnieć, że w połowie października tego roku Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zarzuciła m.in. Polsce, że polskie przepisy nie zawierają żadnego zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi). Zdaniem komisji obowiązujące w naszym kraju prawo dyskryminuje ponadto pojazdy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce. Zdaniem ekspertów, w sprzeczności z unijnym prawodawstwem stoi obowiązek uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej. Jeszcze w 2009 r. Komisja poddała w wątpliwość zasadność obciążania kosztami recyklingu indywidualnych użytkowników aut. Uznano, że jest sprzeczny z dyrektywą, która nakładała ten obowiązek na producentów oraz profesjonalnych importerów.

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane