/  / Rząd chce derogacji do 2019 roku

VAT | Rząd chce derogacji do 2019 roku

null
null

We wniosku derogacyjnym polskie władze proszą Komisję Europejską o zgodę na przedłużenie do końca 2019 r. obecnie obowiązujących zasad odliczania VAT-u od samochodów.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Pojawiły się nowe, ważne informacje dotyczące wniosku derogacyjnego VAT. Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów, „wniosek o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. l, z późn. zm.), dotyczący pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych, został wysłany w dniu 1 lutego br. Wniosek ten dotyczy kontynuacji od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) oraz art. 168 ww. dyrektywy”.

MF wyjaśnia, że "wniosek dotyczy ograniczenia prawa do odliczenia do 50% kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia niektórych pojazdów samochodowych, nabycia usług, zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są te pojazdy, nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów oraz innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych w przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych objętych derogacją do celów prywatnych."

Przypomnijmy, że w grudniu 2013 r. Polska otrzymała od Rady Unii Europejskiej zgodę w sprawie zmiany limitu odliczeń VAT-u dla samochodów ciężarowych, które są używane zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. 50-procentowy limit odliczenia VAT-u (bez ograniczenia kwotowego) obowiązuje w przypadku samochodów do 3,5 tony i dotyczy wydatków na zakup, sprowadzenie i leasing samochodu, a także wydatków eksploatacyjnych, w tym kosztów naprawy oraz odliczenia 50 proc. VAT od paliw do samochodów.

Przepisy te, przyznane Polsce na mocy unijnej derogacji (odstępstwa od ogólnie obowiązujących w UE zasad podatkowych) obowiązują do końca 2016 r. Aby wdrożyć procedurę przedłużenia derogacji rząd musiał złożyć stosowny wniosek do 1 kwietnia tego roku.

PJ, DB
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane