/  / Rekordowe półrocze dla leasingu

RYNEK | Rekordowe półrocze dla leasingu

ZPL|
null
null

Polskie firmy leasingowe sfinansowały w pierwszej połowie 2014 r. transakcje o łącznej wartości przekraczającej 21 mln zł, co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Dzięki temu wartość sfinansowanych w tym roku aktywów przekroczyła rekordowy dotąd wynik z I półrocza 2008, kiedy rynek leasingu wyniósł 17,9 mld zł.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Znakomite wyniki branży to świetna wiadomość nie tylko dla sektora leasingowego, ale dla całej polskiej gospodarki. Bardzo nas cieszy potwierdzenie optymistycznych prognoz ekspertów Związku Polskiego Leasingu z początku roku – podkreślił Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Arkadiusz Etryk. Wzrost rynku do rekordowego poziomu, wyższego niż sprzed kryzysu ekonomicznego z 2008 r., to naturalna konsekwencja wzrostu znaczenia leasingu jako instrumentu finansowania inwestycji polskich firm.

Więcej pojazdów w leasingu
Jeszcze większy niż w latach ubiegłych udział we wzroście rynku leasingu ruchomości mają zakupy pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Pojazdy lekkie są głównym motorem rynku leasingu pojazdów w pierwszym kwartale 2014 r., także dzięki „okienku” kratkowemu umożliwiającemu przedsiębiorcom pełne odliczenie podatku VAT od zakupu aut z homologacją ciężarową o masie nieprzekraczającej 3,5t. Polscy przedsiębiorcy wyleasingowali ponad 22 tys. takich pojazdów.
Wysoka dynamika w tym segmencie utrzymała się również w drugim kwartale, na co decydujący wpływ miały korzystne przepisy dla leasingu samochodów z segmentu premium. Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sfinansowano pojazdy lekkie o wartości 13 333 mln zł, co stanowi wzrost o 46,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wysoką dynamikę utrzymał również segment leasingu pozostałych pojazdów, w tym transportu ciężkiego. W pierwszym kwartale 2014 r. finansowanie było napędzane wzrostem popytu na usługi transportowe, co wynikało z bazującego na eksporcie wychodzenia z recesji strefy euro oraz rosnącej sprzedaży zagranicznej Polski. W drugim kwartale segment pojazdów ciężarowych wyhamował, co wynika z rosnącej bazy z 2013 r, kiedy to w II połowie miały miejsce masowe zakupy nowych pojazdów z Euro 5. W pierwszej połowie roku firmy leasingowe sfinansowały zakup pojazdów ciężarowych o wartości zbliżonej do 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 32,2% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r.

Również w segmencie maszyn i urządzeń zanotowano wzrost, na który istotny wpływ ma wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, odbicie w budownictwie i pozyskiwane środki unijne dla sektora rolniczego. Ponadto, dla wyniku maszyn znaczenie miała także poprawa koniunktury, co skłaniało firmy do odnowy parków maszynowych. Niemal 6,5 mln zł w sfinansowanych w pierwszej połowie 2014 r. maszynach i urządzeniach to ponad 23,7% więcej niż w pierwszej połowie 2013 r.

Badanie koniunktury
Związek Polskiego Leasingu po raz pierwszy opublikował wyniki badania koniunktury w branży leasingowej. Badanie to jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Zbierane w kwartalnym cyklu wyniki badań pozwolą na utworzenie ogólnego indeksu koniunktury branży leasingowej.

Jak wynika z badania, ankietowane firmy oczekują dalszej poprawy jakości portfela leasingowego, stopniowego wzrostu poziomu zatrudnienia oraz pozytywnej dynamiki dla nowej produkcji w III kwartale br. Co więcej, w pierwszej połowie roku ankietowane firmy zaraportowały w ok. 33% „istotny wzrost” aktywności rynkowej pod kątem liczby wpływających wniosków. Ponadto, badane firmy oczekują w III kwartale 2014 wyższej produkcji we wszystkich głównych grupach środków trwałych, przy czym najlepsze perspektywy widzą dla wzrostu finansowania maszyn i IT, a najsłabsze dla nieruchomości.

Prognozy korzystne dla rynku leasingu
W ocenie ekspertów ZPL wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach i generalnie poprawiająca się gospodarka z pozytywnym przełożeniem na inwestycje firm, głównie w obszarze maszyn będą miały pozytywny wpływ na rozwój rynku leasingu w Polsce. Podkreślono także istotny wpływ „okienka kratkowego” na wyniki całej branży. Zakup 22,1 tys. aut osobowych z homologacją ciężarową przez polskich przedsiębiorców przełoży się na niższy i bardziej płaski wzrost w II półroczu 2014 oraz ujemną dynamikę finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2015, z pominięciem segmentu samochodów premium, które dzięki zmianom podatkowym nadal będą notowały dobre wyniki.

Ponadto, eksperci ZPL przewidują, iż masowe zakupy nowych pojazdów ciężarowych z normą emisji Euro 5 (głównie w II półroczu 2013, ale również w związku z listą derogacyjną z I kwartału 2014) przyczynią się do wyhamowania dynamiki w III kwartale oraz do ujemnej dynamiki finansowania transportu ciężkiego w IV kwartale br.

Spodziewana jest odbudowa sektora budowlanego, od IV kw. 2014 dodatkowo wspierana przez środki z nowej perspektywy unijnej. Koniec środków z perspektywy 2007-2013 spowoduje ograniczenie finansowania maszyn rolniczych w II połowie 2014, tym niemniej powrót finansowania nastąpi już w II kw. 2015.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane