/  / Rejestracja pojazdów z kierownicą po prawej stronie coraz bliżej

Rejestracja pojazdów z kierownicą po prawej stronie coraz bliżej

ZDS|

W lipcu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji społecznych założenia projektu zmiany przepisów umożliwiające rejestrację pojazdów z kierownicą po prawej stronie. 15 sierpnia konsultacje te zostały zakończone.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Projekt ministerstwa dotyczy przede wszystkim zmiany dwóch rozporządzeń: rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Związek Dealerów Samochodów skierował do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismo, w którym wyraził swój sprzeciw wobec planów ministerstwa, argumentując go zarówno kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i tym, że niechybnym skutkiem nowych przepisów będzie wprowadzanie na rynek polski jeszcze tańszych i jeszcze bardziej wysłużonych pojazdów z zagranicy.

Pismo to pozostało bez odpowiedzi ministra.

Pośpiech i determinacja ministerstwa nad wprowadzaniem nowych uregulowań oficjalnie uzasadniane są prowadzonym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE postępowaniem przeciwko Rzeczypospolitej Polsce, dotyczącym uchybienia zobowiązaniom ciążącym na państwach członkowskich względem dyrektywy ramowej Rady 70/311/EWG odnoszącej się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane