/  / PSA zaskoczone decyzją urzędu regulacyjnego we Francji

PSA zaskoczone decyzją urzędu regulacyjnego we Francji

null
null

Poniżej pełna treść stanowiska Grupy PSA w sprawie postępowania prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Ochrony Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw DGCCRF we Francji.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
PSA przyjmuje do wiadomości decyzję DGCCRF o przekazaniu wniosków z postępowania Prokuratorowi Generalnemu i wyraża swoje zaskoczenie powyższą decyzją. W tej sytuacji Grupa PSA będzie dochodzić swoich racji w celu usunięcia wszelkich wątpliwości oraz obrony swoich interesów, a także interesów swoich 180 000 pracowników oraz klientów i partnerów.

Grupa PSA przypomina, że:
- przestrzega przepisów obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność,
- pojazdy produkowane przez Grupę nigdy nie były wyposażone w oprogramowania lub urządzenia umożliwiające wykrywanie testów zgodności z przepisami oraz aktywowanie układów usuwania zanieczyszczeń, które byłyby nieaktywne podczas użytkowania pojazdów przez klientów,
- wyniki testów przeprowadzonych przez francuskie i europejskie instancje potwierdziły zgodność pojazdów Grupy z testami przeprowadzanymi na podstawie obowiązujących przepisów.

Jak się sądzi, postępowanie DGCCRF dotyczy silników wysokoprężnych poprzedniej generacji Euro5 (norma obowiązująca od 2009 do 2015). Tymczasem testy przeprowadzone ostatnio przez Francuski Instytut ds. Ropy Naftowej i Nowych Energii IFPEN na samochodzie Euro5 produkcji Grupy PSA nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Wyniki testów potwierdzają, że Grupa PSA zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi władzom i mediom stosuje ustawienia silników oparte na użytkowaniu samochodu w warunkach rzeczywistych.

Prace nad dopracowaniem silników Grupy mają w pierwszej kolejności na celu redukcję emisji NOx (tlenków azotu) w mieście, przy równoczesnym zapewnieniu lepszej równowagi NOx i CO2 podczas jazdy poza miastem, w szerokim zakresie temperatur i w ciągły sposób.

Co więcej, Grupa PSA zobowiązała się do przestrzegania, poczynając od bieżącego roku, czyli z 3-letnim wyprzedzeniem, granicznej wartości progu wskaźnika emisji w warunkach rzeczywistych (RDE - Real Driving Emissions), który będzie obowiązywał od 2020 roku w ramach przyszłej normy. Nowa procedura zastąpi procedurę aktualnie stosowaną, niereprezentatywną dla faktycznego sposobu użytkowania samochodów przez klientów.

Ponadto PSA jest jedynym producentem samochodów na świecie, który wprowadził zasadę całkowitej przejrzystości w zakresie zużycia paliwa i emisji CO2 w swoich modelach w rzeczywistych warunkach użytkowania.
- Protokół przeprowadzania pomiarów został zdefiniowany wspólnie z dwiema organizacjami NGO i jedną instytucją certyfikującą,
-  ponad 50 modeli objętych pomiarem emisji i 35 000 km jazd testowych,
- Wyniki pomiarów są dostępne na stronach internetowych marek Peugeot, Citroen i DS.

W bieżącym roku działania na rzecz zapewnienia przejrzystości informacji zostaną rozszerzone o emisję NOx.

Mówi Gilles Le Borgne, dyrektor pionu badawczo-rozwojowego: "Jesteśmy zaskoczeni tą informacją w sytuacji, gdy Grupa PSA jest dumna ze swej roli prekursora w rozwijaniu technologii oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych i SCR), jest liderem w obniżaniu emisji CO2 i pionierem w zapewnianiu pełnej przejrzystości wobec swoich klientów, jeśli chodzi o zużycie paliwa w rzeczywistych warunkach użytkowania. Dlatego też PSA będzie walczyć w obronie swoich technologii, know-how i konkurencyjności, a także francuskiego przemysłu, którego jest największym eksporterem jeśli chodzi o samochody".
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane