/  / Park pojazdów 2014: rynek pod lupą SAMAR-u

Park pojazdów 2014: rynek pod lupą SAMAR-u

CEPiK|
null
null

Czy po polskich drogach porusza się ponad 26 mln pojazdów, a może mniej niż 20 mln? Co stało się z pozostałymi 6 mln samochodów? Na to i na wiele innych pytań odpowiedź przynosi raport pt. "Park pojazdów 2014". Przygotowany przez IBRM SAMAR, poświęcony jest zarejestrowanym w Polsce na koniec 2014 roku samochodom osobowym, dostawczym, ciężarowym, autobusom oraz jednośladom. Raport analizuje problem motoryzacyjnych „martwych dusz”, dzięki czemu obraz parku różni się od popularnych opinii formułowanych na podstawie prostej analizy bazy danych.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce na koniec 2014 roku wyniosła ponad 26 mln sztuk, w tym prawie 20 mln aut osobowych. Czy jednak te dane w pełni oddają rzeczywistość?
Ze 100-procentową pewnością można sformułować tezę, iż zawartość bazy CEPiK pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie prezentuje prawdziwego obrazu naszego rynku. Niestety, jest ona obciążona błędami oraz nieścisłościami, które znacznie utrudniają prawidłową analizę danych.

W bazie wciąż tkwią pojazdy, które już dawno zniknęły z polskich dróg, w tym pojazdy porzucone, rozebrane na części przez ich właścicieli, złomowane poza systemem recyklingu oraz pojazdy sprzedane i zarejestrowane w kraju, ale wywiezione później za granicę, także w ramach zjawiska tzw. reeksportu. Niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania pojazdu nie pociąga za sobą żadnych sankcji prawnych, a taka sytuacja sprzyja istnieniu „martwych dusz”.

Dlatego w obecnym raporcie IBRM SAMAR, podobnie jak w jego ubiegłorocznej edycji, dokonano wyłączenia z parku pojazdów, w przypadku których w ciągu ostatnich 7 lat nie zanotowano żadnych zmian w rejestrach (w tym również w zakresie wpisów dotyczących przeglądów technicznych). Okres 7 lat wiąże się z faktem, że w dowodzie rejestracyjnym są miejsca na 6 lat stemplowania badań technicznych. Jeden (siódmy) rok zostaje dodany ze względu na wyeliminowanie ewentualnych opóźnień wynikających ze zdarzeń losowych. Według szacunkowych danych CEPiK, zjawisko braku jakiejkolwiek aktywności obejmowało na koniec 2014 roku grupę ponad 6 mln pojazdów, czyli ponad 23% całego parku, w tym prawie 4,42 mln tzw. „nieaktywnych” aut osobowych. Uwzględnienie pojazdów „nieaktywnych” pozwala na bardziej realistyczne spojrzenie na stan parku, choć z zastrzeżeniem, że dokładny obraz sytuacji na polskim rynku będzie możliwy do uzyskania dopiero po wdrożeniu nowych, bardziej precyzyjnych, rozwiązań w bazie CEPiK.

Jaki jest więc ten najbardziej zbliżony do rzeczywistego obraz polskiego parku pojazdów Anno Domini 2014? Odpowiedź na takie pytanie przynosi płatny raport IBRM SAMAR. Oferuje on szczegółową wiedzę m.in. na następujące tematy:
 - ile samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów jest zarejestrowanych w Polsce oraz ile motocykli i motorowerów?
- ile z tych pojazdów rzeczywiście może jeździć po polskich drogach?
- jaki jest układ regionalny rejestracji w kraju?
- w którym województwie jeżdżą najmłodsze, a w którym najstarsze samochody?
- jaki jest poziom nasycenia polskiego rynku wynikający z danych zapisanych w CEPiK-u i danych po weryfikacji?
- jak wiele z zarejestrowanych samochodów osobowych to pojazdy firmowe?
- ile firm działających na rynku posiada auta?
- ile z zarejestrowanych aut pozyskanych zostało przez przedsiębiorców z wykorzystaniem narzędzi finansowych?
- samochody których marek możemy najczęściej spotkać na naszych drogach?
- jakie modele cieszą się największą popularnością?

Firmy zainteresowane zamówieniem raportu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go faxem lub mailem do IBRM SAMAR.

IBRM SAMAR oferuje również opracowanie raportów dedykowanych konkretnej marce, uwzględniające dane po wyczyszczeniu bazy. Osoby reprezentujące firmy zainteresowane raportem, prosimy o kontakt z naszym biurem (e-mail: oferta@samar.pl).
Pliki do pobrania
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane