/  / Oświadczenie Grupy Volkswagen AG

Oświadczenie Grupy Volkswagen AG

null
© Volkswagen
null

Grupa Volkswagen podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby wyjaśnić nieprawidłowości dotyczące oprogramowania zastosowanego w niektórych silnikach Diesla.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Nowe pojazdy wyprodukowane przez Grupę Volkswagen, wyposażone w silniki Diesla z normą EU 6 – obecnie dostępne na rynkach Unii Europejskiej – spełniają wymogi prawne i normy środowiskowe. Oprogramowanie, o którym mowa, nie wpływa na prowadzenie auta, zużycie paliwa ani emisję. To daje jasność klientom i dealerom.

Dotychczas przeprowadzone wewnętrzne dochodzenie wykazało, że oprogramowanie do kontroli pracy silnika, którego dotyczy problem, jest zainstalowane także w innych pojazdach wyprodukowanych przez Grupę Volkswagen i wyposażonych w silniki Diesla. W przypadku większości tych silników oprogramowanie nie ma żadnego wpływu na pracę jednostki.

Rozbieżności dotyczą pojazdów z silnikami typu EA 189, tzn. około 11 milionów pojazdów na świecie. Wyraźną różnicę pomiędzy wynikami testów wzorcowych i rezultatami uzyskanymi podczas faktycznego użytkowania pojazdów stwierdzono tylko w przypadku tego typu silników. Grupa Volkswagen intensywnie pracuje nad wyeliminowaniem powyższych różnic za pomocą środków technicznych. Jest w związku z tym w stałym kontakcie z odpowiednimi władzami oraz niemieckim Federalnym Urzędem ds. Transportu Samochodowego (KBA).Aby pokryć koszty koniecznych czynności serwisowych i innych działań, których celem będzie odbudowa zaufania naszych klientów, Volkswagen planuje utworzyć w swoim rachunku wyników za trzeci kwartał bieżącego roku podatkowego rezerwę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Ponieważ dochodzenie jeszcze trwa, powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Wysokość szacowanych zysków grupy w 2015 roku zostanie odpowiednio skorygowana.

Grupa Volkswagen nie toleruje żadnych naruszeń prawa. Najwyższym priorytetem zarządu jest odbudowa zaufania klientów i zapobieżenie wszelkim szkodom, które mogliby oni ponieść. Grupa będzie na bieżąco i przy zachowaniu pełnej otwartości informować opinię publiczną o wynikach dochodzenia.
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane