/  / Nowe władze UFG

Nowe władze UFG

UFG|
null
© UFG
null

Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dokonała wyboru nowego zarządu. Na czele Funduszu ponownie stanęła Elżbieta Wanat-Połeć.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W czwartek 30 czerwca Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe dotychczasowego zarządu z działalności Funduszu za 2015 rok i udzieliło mu absolutorium. Ponadto przeprowadzono wybory uzupełniające do rady, a w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu - nowo ukonstytuowana rada -dokonała wyboru nowego zarządu. W jego skład weszli: Elżbieta Wanat-Połeć prezes, Sława Cwalińska-Weychert wiceprezes,  Hubert Stoklas wiceprezes oraz Małgorzata Ślepowrońska, dotychczasowa dyrektor zarządzająca w UFG. - Ubiegły rok był przełomowy pod względem innowacji wprowadzonych w Funduszu, z których najważniejsza to uruchomienie portalu UFG, dzięki czemu teraz już cała obsługa klientów odbywa się poprzez Internet. Kolejna sprawa to utworzenie centrum zapasowego dla wszystkich baz danych prowadzonych przez Fundusz – mówi Elżbieta Wanat-Połeć. – Dziękuję radzie za docenienie naszej dotychczasowej pracy i wybór na kolejną kadencję. Umożliwia nam to kontynuację rozpoczętych projektów, z których najważniejsze to: zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego baz danych prowadzonych przez Fundusz, pozyskanie nowych obowiązków w zakresie kontroli OC rolników i ubezpieczenia budynków rolnych  oraz stworzenie baz danych w tym zakresie,  jak również stworzenie narzędzi do kontroli szkodowości portfela pozyskiwanego dla ubezpieczycieli przez pośredników – dodaje.

Z przyjętego sprawozdania UFG za 2015 rok wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztowali  – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC –ponad 99,5 mln złotych*. Tyle ostatecznie wyniosły w ubiegłym roku odszkodowania wypłacone przez Fundusz ofiarom tych wypadków, to jest o 34 procent więcej niż rok wcześniej**. W tym czasie zgłoszonych zostało 6,9 tysiąca szkód za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i nieznanych kierujących (wzrost o 12 proc.). UFG finansowany jest m.in. ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolne (po 1,3 proc. składki przypisanej brutto z tych ubezpieczeń). W 2015 roku łączne wpływy Funduszu z tego tytułu wyniosły 119,2 mln złotych tj. o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej i stanowiły 40 proc. przychodów UFG. Pozostałą ich część stanowiły przychody z kar za brak obowiązkowego OC oraz regresy od nieubezpieczonych sprawców. W ubiegłym roku do kasy Funduszu wpłynęło z tego tytułu 66 mln złotych o ponad 25 proc. więcej niż rok wcześniej.  

* łączne koszty kompensacji (wypłacone odszkodowania wraz ze zmianą stanu rezerw) przekroczyły 116 mln złotych.
** UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez tych którzy nie wykupili obowiązkowych polis OC komunikacyjnego (oraz za niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych) i OC rolników. Fundusz nadal też reguluje świadczenia za upadłe firmy ubezpieczeniowe.


 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane