/  / Nowa książka Motomarketing.pl

Nowa książka Motomarketing.pl

Motomarketing.pl|

Ukazało się nowe wydawnictwo Motomarketing.pl dla warsztatów samochodowych. Uzupełnieniem książki są szkolenia otwarte dla firm z branży motoryzacyjnej.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Publikacja nosi tytuł "Prawo i organizacja warsztatu samochodowego. Wybrane zagadnienia dla serwisu i klienta". Skierowana jest do właścicieli i pracowników warsztatów. W miesiącach wrzesień-październik-listopad wraz z miesięcznikiem Nowoczesny Warsztat bezpłatnie trafi do 10 000 warsztatów mechanicznych.

Firmy, które nie otrzymają publikacji wraz z Nowoczesnym Warsztatem (nakład pisma jest większy niż nakład książki), mogą kupić ją na stronie www.motomarketing.pl.

Jako uzupełnienie książki firma Motomarketing.pl przygotowała szkolenia otwarte dla warsztatów samochodowych:
- Szkolenie prawne: prawa serwisu i klienta.
- Perswazja w sprzedaży i obsłudze klienta.

Pierwsze szkolenie to przygotowanie się na coraz większą świadomość swoich praw konsumentów oraz klientów firmowych. Drugie pozwoli skuteczniej zachęcać do zakupu usług, co jest szczególnie istotne w czasach, kiedy klienci oszczędzają.

Więcej informacji na info@motomarketing.pl oraz pod numerem telefonu 601 175 196 i 42 244 68 20.

Fragment książki
Gwarancja, rękojmia i „niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową” a usługi wykonywane przez serwis samochodowy

Gwarancja, rękojmia i „niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową” to pojęcia i instytucje wypracowane na tle umowy sprzedaży rzeczy. Oczywiście, czasami w warsztacie mamy do czynienia jedynie ze sprzedażą (gdy sprzedaje się tylko część zamienną), lecz najczęściej przecież chodzi o naprawę samochodu, a czasami tylko sprawdzenie jego stanu technicznego, bez wykonywania innych czynności. Powstaje więc pytanie, czy opisane wyżej podstawy odpowiedzialności mają zastosowanie przy naprawach lub przeglądach. Konieczne w tym zakresie będzie zrozumienie, czym tak naprawdę jest naprawa lub przegląd. Sprzedaż to rzecz prosta: sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy, a kupujący płaci za to cenę sprzedaży. Naprawa zaś w świetle obowiązujących przepisów to umowa o dzieło, w której ramach serwis zobowiązuje się za wynagrodzeniem osiągnąć rezultat w postaci naprawy samochodu.

Z kolei umowa-zlecenia to usługa, podczas wykonywania której nie ma konkretnego rezultatu podjętych działań (naprawy samochodu) – jest to tzw. umowa starannego działania. W warsztacie tego rodzaju umowie odpowiada przede wszystkim sam przegląd, bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. W praktyce prawnicy mają często dużo problemów z oddzieleniem umowy o dzieło od zlecenia. Sąd Najwyższy jako kryterium podaje m.in. to, czy do danej czynności można zastosować przepisy o rękojmi za wady dzieła. Sprawa zawsze będzie w jakimś stopniu sporna.

To prawnicze „gdybanie” ma znaczenie praktyczne, ponieważ w zależności od tego, jak zakwalifikujemy daną czynność, będą obowiązywały inne skutki. Już w tym miejscu muszę napisać, że przy umowie-zleceniu nie obowiązują przepisy o rękojmi i „niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową”. Trudno też wyobrazić sobie zastosowanie gwarancji.

Należy stwierdzić, że w warsztacie najczęściej będziemy mieli jednak do czynienia z umową o dzieło, bo przecież klientowi i serwisowi chodzi zwykle o osiągnięcie konkretnego skutku w postaci sprawnie działającego samochodu czy jego określonej części. I co bardzo ważne, nie ma znaczenia, jak nazwie się umowę; przecież nigdy w warsztatach nie używa się sformułowania „umowa o dzieło”, lecz wręcz odwrotnie – najczęściej mówi się o zleceniu (czy zamówieniu) usługi. O tym, czy umowa będzie zleceniem czy dziełem, decyduje charakter czynności, a nie nazwa (tak samo jest z tzw. umowami śmieciowymi, które bardzo często de facto są umowami o pracę).

Do umowy o dzieło znajdą zaś zastosowanie zarówno przepisy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jak i o rękojmi. Nie ma też żadnych przeszkód, aby do napraw stosować gwarancję.

Fragment książki „Prawo i organizacja warsztatu samochodowego. Wybrane zagadnienia dla serwisu i klienta” autorstwa Marcina Miśkowicza, Macieja Matczaka i Macieja Brzezińskiego, wydanej przez Motomarketing.pl.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane