/  / Nie wylać dziecka z kąpielą

Nie wylać dziecka z kąpielą

null
null

Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych: Szkodliwym pomysłem, krzywdzącym uczciwych i niesprawdzającym się w walce z patologią jest choćby tzw. solidarna odpowiedzialność za VAT. Izba proponuje w to miejsce sprawdzony w innych krajach mechanizm płatności podzielonej tzw. split payment.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Paweł Janas, IBRM Samar: Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. Jak ocenia Pani skalę zjawiska? W jakim zakresie stanowi ona problem dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży paliwowej w Polsce?

Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych: Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, pakiet ten opiera się na zgłaszanych od lat przez branżę postulatach dotyczących ograniczenia patologii na rynku paliw. Funkcjonowanie w Polsce firm nieuiszczających danin publiczno-prawnych takich jak podatek akcyzowy, VAT czy NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy, czyli minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw zużywanych w ciągu roku w transporcie – przyp. red.) stanowi bowiem realne zagrożenie dla uczciwie działających spółek. Nie da się przecież konkurować z kimś, kto na starcie ma np. 23-procentowy rabat w związku z tym, że nie opłaca VAT-u. Uczciwym, płacącym podatki firmom – a takie przeważają w naszej branży – grozi wskutek tego bankructwo.

Czy fiskus uwzględnił wszystkie postulaty branży?

Niestety nie… Komunikat resortu finansów w ogóle nie odnosi się do krytykowanych już wcześniej przez Izbę rozwiązań, które nie tylko nie sprawdziły się, ale często wręcz legitymizowały przestępców. Szkodliwym pomysłem, krzywdzącym uczciwych i niesprawdzającym się w walce z patologią  jest choćby tzw. solidarna odpowiedzialność za VAT. Izba proponuje w to miejsce sprawdzony w innych krajach mechanizm płatności podzielonej tzw. split payment.  Głównym jego założeniem jest podzielenie płatności na cenę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto bieżące dostawcy, oraz kwotę podatku od towarów i usług, która trafia bezpośrednio na odrębne konto bankowe. Powinno być nim tzw. konto VAT, czyli indywidualny rachunek bankowy podatnika, służący do rozliczeń tego podatku. Inne rozwiązanie to wpłata VAT-u bezpośrednio na konto organu podatkowego. Najlepsze nawet rozwiązania legislacyjne w tym zakresie powinny być jednak połączone z 24-godzinnymi kontrolami wwożonego do naszego kraju paliwa. Nie chodzi o blokowanie granic, tym niemniej tylko dokładne kontrole na drogach, szlakach kolejowych i w portach morskich mogą pomóc rozwiązać problem.

Czy te działania wystarczą, by wyeliminować oszustwa?

Z pewnością nie. Musimy wiedzieć, ile tego paliwa wjeżdża do Polski. Obecnie są bardzo pokaźne rozbieżności w szacunkach, a to sprawia, że nie wiemy jak duża jest luka budżetowa spowodowana nieuiszczaniem np. VAT-u od paliw. Przy czym fiskus ocenia ją na 2 mld zł, a branża paliwowa mówi o 10 mld zł. To jednak nie wszystko. Chodzi też o to, aby od paliwa sprowadzanego do Polski odprowadzane były podatki. Nie powinno się przy tym dyskryminować uczciwych importerów, lecz wyeliminować międzynarodową przestępczość, która jak dotąd jest o krok przed wprowadzanymi rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi ograniczyć patologie w obrocie paliwami. 24-godzinne kontrole cystern przeprowadzane w minionych latach przynosiły początkowo wymierne rezultaty, ale zaraz następnego dnia proceder rozpoczynał się na nowo.

Co można zrobić by zwiększyć skuteczność takich kontroli?

Wiele zależy od rozwiązań IT – telemetrycznych, w połączeniu z tzw. jednolitą platformą paliwową. Ograniczenie patologii na tym rynku wymaga wprowadzenia wielu zmian systemowych. Izba już od 2013 roku apeluje o zmiany sytemu podatkowego w zakresie podatku VAT. Skoro podatek VAT stał się towarem nie tylko w branży paliwowej, lecz we wszystkich branżach nie może zatem pełnić funkcji systemu podatkowego.

W pakiecie paliwowym zwraca uwagę brak wzmianki o projektowanym przez rząd podatku od sprzedaży detalicznej. Czy może być on dotkliwy dla branży?

Z założenia projekt pakietu paliwowego powinien kompleksowo obejmować branżę paliwową, a jednakże brak jest tu odniesienia do tzw. podatku od handlu detalicznego. Polska Izba Paliw Płynnych od początku postuluje wyłączenie paliw transportowych spod tego kolejnego dla branży obciążenia. Tym bardziej, że wyłączenie takie dotyczy przecież paliw grzewczych, w tym oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych.
 

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane