/  / Nie ma powodu do paniki

Nie ma powodu do paniki

IBRM Samar |
null
null

Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego i szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce: Ewentualny wzrost cen paliw i tak na końcu zostanie zapewne przerzucony przez producentów na kierowców. Jednak w obliczu niskich obecnie cen paliw, wzrost ten nie powinien być silnie odczuwalny.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Jednym z nowych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa o obowiązkowych zapasach paliw z 30 maja 2014 r., jest utworzenie nowej kategorii zapasów tzw. zapasów agencyjnych, które mają być utrzymywane przez Agencję Rezerw Materiałowych ze środków finansowych otrzymywanych od przedsiębiorców (producentów lub handlowców). Tym samym ARM tworząc zapasy agencyjne odciąży częściowo przedsiębiorców od obowiązku utrzymywania zapasów paliw wynikającego z dyrektywy unijnej 2009/119/WE. Początkowo Agencja  przejmie 10% wielkości nałożonego na przedsiębiorców obowiązku w zakresie utrzymywanych zapasów, ale docelowo ma to być 30%.

Sama wysokość opłaty zapasowej będzie uzależniona od ilości przywiezionych lub wyprodukowanych paliw w danym miesiącu, a jej dokładana wysokość będzie określana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Od 1 stycznia 2015 r. stawka ta wynosi 99,00 zł za tonę LPG i 43,00 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej.

Zgodnie z przeprowadzonymi przed przygotowaniem projektu analizami, z uwagi na jednoczesne zmniejszenie kosztów utrzymywania zapasów agencyjnych, wprowadzenie opłaty zapasowej w ocenie rządu nie będzie powodowało wzrostu cen paliw za wyjątkiem gazu płynnego LPG, którego dotychczasowe zapasy były tworzone na preferencyjnych warunkach. Tym samym, jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, zakłada się, że wprowadzenie opłaty zapasowej wpłynie na cenę detaliczną litra LPG w granicach 5-6 groszy. W praktyce pojawiają się komentarze wskazujące na skutek w postaci wzrostu cen o kilka groszy na litrze, rzeczywisty wpływ na cenę może być jednak trudny do oszacowania.

Oczywiście ewentualny wzrost cen paliw i tak na końcu zostanie zapewne przerzucony przez producentów na kierowców. Jednak w obliczu niskich obecnie cen paliw, wzrost ten nie powinien być silnie odczuwalny.

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane