/  / Najnowsze wyniki eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski

Najnowsze wyniki eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski

AutomotiveSuppliers.pl|
null
© FAP
null

Według najbardziej aktualnych danych, w marcu eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł niespełna 1,52 mld EUR. To o prawie 9,6% mniej niż 12 miesięcy wcześniej.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Warto podkreślić, że jednocześnie jest to najwyższa wartość dla wolumenu eksportu z polskich fabryk motoryzacyjnych licząc od początku bieżącego roku.

Na kraje UE przypadło ponad 80,5% całości eksportu branży przy malejącej dynamice (dynamika 87,26%). Natomiast w przypadku krajów pozaunijnych zachowano tendencję wzrostową (dynamika 106,32%).

Na trzy główne grupy produktowe (części i akcesoria, samochody osobowe i towarowo-osobowe oraz silniki wysokoprężne) przypadło 81,56% całego eksportu branży, czyli o 1,41% więcej niż przed rokiem.

Wartość eksportu części i akcesoriów wyniosła około 594,85 mln EUR (-5,5%). Uzyskany wynik jest najwyższy w całym pierwszym kwartale bieżącego roku. Na omawianą grupę produktową przypadło 39,19% eksportu całego sektora motoryzacyjnego w Polsce (+1,7%).

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyprodukowanych w Polsce spadł natomiast w marcu do wartości 463,66 mln EUR (-13,05%). Podczas gdy eksport do krajów UE spadł (82,8% całości; dynamika 84,48%), to z drugiej strony dał się zauważyć wzrost dostaw na rynki pozaunijne (17,2%; dynamika 101,14%).

Spośród trzech najważniejszych grup produktowych najmniejszy spadek zanotowano w eksporcie silników wysokoprężnych (-1,86%). Na rynki zagraniczne trafiły jednostki napędowe o wartości 179,47 mln EUR.

W marcu silniki wysokoprężne stanowiły 11,82% całości eksportu sektora, czyli o 0,93% więcej niż rok wcześniej.

W pozostałych siedmiu grupach produktowych wzrost nastąpił w eksporcie wytwarzanych w Polsce nadwozi (dynamika 101,88%) oraz pojazdów specjalnych (dynamika 160,39%).

Wyniki motoeksportu za cały pierwszy kwartał 2013
W pierwszym kwartale eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł niespełna 4,4 mld EUR. To o 8,59% mniej niż przed rokiem (-433,43 mln EUR).

Do krajów należących do Unii Europejskiej trafiło 86,16% całości dostaw, ale dynamika była malejąca (dynamika 92,02%), w odróżnieniu od krajów pozaunijnych (dynamika 107,16%).

W omawianym czasie wzrost eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski został utrzymany tylko w przypadku dwóch na 10 czołowych rynków zbytu: jest to Turcja (pozycja siódma; dynamika 128,94%) oraz Słowacja (pozycja dziesiąta; dynamika 125,73%).

Największym odbiorcą wytwarzanych w Polsce produktów motoryzacyjnych pozostają Niemcy (30,4% całości; dynamika 92,18%). Drugim rynkiem zbytu po trzech miesiącach roku jest Wielka Brytania (10,11%; dynamika 94,15%), a miejsce trzecie należy do Włoch (8,9%; dynamika 66,83%).

Wartość eksportu najważniejszych grup produktowych z Polski (części i akcesoria, samochody osobowe i towarowo-osobowe oraz silniki wysokoprężne) łącznie stanowiła 82,94% całości dostaw branży. To o 1,11% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wartość eksportu części i akcesoriów z Polski wyniosła łącznie ponad 1,8 mld EUR (-2,2%). Na omawianą grupę produktową przypadło 40,12% całego eksportu sektora motoryzacyjnego. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku udział części wzrósł o 2,78%.

Natomiast eksport samochodów osobowych oraz towarowo-osobowych wyniósł w pierwszym kwartale około 1,32 mld EUR, czyli o 15,4% mniej niż rok wcześniej. Udział omawianej grupy produktowej w całości eksportu branży spadł w stosunku rocznym o 2,29% do poziomu 30,12%.

W pierwszym kwartale eksport silników wysokoprężnych wytwarzanych w Polsce spadł o 4,28% i wyniósł łącznie ponad 558,8 mln EUR. Udział tego typu produktów w całości eksportu branży wzrósł w ciągu roku o 0,62% do poziomu 12,71%.

W pozostałych siedmiu grupach produktów motoryzacyjnych wzrost eksportu z Polski nastąpił tylko w dwóch segmentach: to podwozia (dynamika 122,72%) oraz pojazdy specjalne (dynamika 223,52%).
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane