/  / Lista największych polskich dealerów TOP50 2013

Lista największych polskich dealerów TOP50 2013

null
© Grupa PGD
null

Oto aktualna lista największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP50. Ranking został przygotowany przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting oraz Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Na podstawie list TOP 50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. Po pięciu latach (2007-2011) nieustannego, dynamicznego wzrostu wskaźnika konsolidacji i po jego spadku w roku 2012, ubiegły rok przyniósł niewielki wzrost: o 0,21% do 41,53%. Wynik ten należy traktować jako wyraźną i trwałą stabilizację zwłaszcza w obliczu faktu, że pomimo wzrostu jego wysokość jest wciąż niższa niż rekordowe 41,82%, osiągnięte przez polski rynek w roku 2011.

O możliwej trwałej stabilizacji świadczy dodatkowo porównanie dynamiki wzrostów wskaźnika konsolidacji w latach poprzednich (w 2011 roku o 2,02%; w 2010 roku o 2,69%; a w roku 2009 o 2,65%) do minimalnych wahań w latach 2012-13 (odpowiednio 0,5 oraz 0,21%).

Polski wskaźnik konsolidacji jest nadal jednym z najwyższych na europejskich rynkach dealerskich. Warto zauważyć, że zatrzymanie tempa wzrostu konsolidacji, jakie obserwujemy w Polsce w latach 2012-2013, jest powieleniem zjawiska, które zachodzi od kilku lat na rozwiniętych europejskich rynkach dealerskich (np. brytyjskim, francuskim czy niemieckim), gdzie wskaźnik ten jest stabilny lub ulega nawet niewielkiemu obniżeniu.

LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE TOP-50 JEST DO POBRANIA JAKO PLIK POD ARTYKUŁEM

Pomimo wskazanych powyżej oznak stabilizacji poziomu konsolidacji na polskim rynku nadal widoczne będą zjawiska, które mogą powodować wzrosty tego wskaźnika w najbliższych latach. Podstawowym z nich będzie wciąż realizowana przez wielu największych graczy na rynku polityka przejęć i fuzji. Wprawdzie rok 2013 nie przyniósł spektakularnych transakcji wśród największych polskich dealerów, ale rok 2014 może być pod tym względem zdecydowanie inny, gdyż w swoich założeniach strategicznych wiele firm zapowiada dalszy rozwój w oparciu o akwizycję kolejnych firm i lokalizacji.

Wśród potencjalnych kandydatów na konsolidatorów rynku w roku 2014 należy przede wszystkim wymienić firmy związane z markami VW: Porsche Inter Auto, Grupę Krotoski-Cichy i Auto Lellek Group, wielomarkową grupę Gezet z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oraz tradycyjnie już Grupę PTH, która zresztą otworzyła tegoroczny ruch transakcyjny, pozyskując do swojego portfolio od stycznia tego roku markę Ford i salon tej marki w Kielcach.

Kolejnym zjawiskiem, które może zwiększać stopnień konsolidacji, są stosunkowo świeże na polskim rynku dealerskie "konsorcja". Powołane w ostatnich latach śląskie "konsorcja" MM Cars-Zięba, Pietrzak-Keller czy wrocławska spółka dealerów VW-Auto Group Polska mają się więcej niż dobrze, co może zachęcać innych dealerów do pójścia tą drogą.

Co więcej wydaje się, że rynek jest powoli gotowy nie tylko na "konsorcja", ale także na pełne fuzje dealerskich firm, o czym świadczy przykład firmy Auto Spektrum, która powstała z połączenia działalności dealerskiej trzech małopolskich dealerów marek Renault i Dacia.

W tym roku grupa nie zmieściła się jeszcze na liście TOP50, ale pewnie w roku przyszłym będziemy ją witać jako debiutanta i dowód na możliwość bardzo głębokiej, konsolidacyjnej współpracy miedzy dealerami tej samej marki.

Na spektrum firm na liście i dalszy proces konsolidacji rynku mają już i będą mieć dalej wpływ wprowadzone w ostatnich latach zmiany prawne w zakresie wielomarkowości, które dają importerom wiele narzędzi do jej ograniczania. Widać już wyraźnie pierwsze skutki anty-wielomarkowej polityki koncernów motoryzacyjnych.

Wskaźnik dealerów wielokoncernowych wśród firm z najnowszego TOP50 spadł bardzo znacznie (z 78 do 70%), co oznacza, że na liście znajdziemy 15 firm sprzedających auta jednego koncernu, w porównaniu do 11 takich firm w ostatnich dwóch latach. Co więcej, w roku 2012 pierwszy raz w historii tworzenia listy nie było na niej ani jednego dealera, który sprzedawał samochody jednego koncernu w jednej lokalizacji, ale już w roku 2013 takich dealerów pojawiło się na liście aż dwóch. I jest to drugi fakt potwierdzający tezę o ponownym wzmacnianiu roli modelu dealerstwa jednokoncernowego na polskim rynku.

Analiza listy TOP50 przynosi już po raz drugi z rzędu zaskakujący i niewystępujący wcześniej czynnik oddziałujący na konsolidację, a mianowicie zahamowanie przewagi w zakresie sprawności sprzedaży, należącej do tej pory bezdyskusyjnie do kręgu największych dealerów. Wprawdzie dynamika wzrostu TOP50 z uwzględnieniem salonów producenckich była w roku 2013 większa niż dynamika całego rynku, ale wynikało to przede wszystkim ze znacznego wzrostu udziału w rynku firmy Porsche Inter Auto, której sprzedaż rok do roku wzrosła o ponad 33%. 50 największych niezależnych dealerów (bez uwzględniania salonów producenckich) miało bowiem kolejny rok z rzędu wskaźnik wzrostu sprzedaży nieco gorszy niż cały rynek (wzrost o 5,5% w stosunku do 6,4%)

Co oczywiste, z powodu wzrostu rynku na liście 2013 znacznie zwiększyła się liczba firm ze wzrostami sprzedaży. W roku 2013 było ich aż 35, w roku 2012 - 26, a w roku 2011 tylko 22. Najwyższe wzrosty sprzedaży wśród firm znajdujących się na liście TOP50 2013 zanotowały dealer Renault, Dacii i Nissana z Bielska-Białej, firma Wektor (+65,8%) oraz wrocławska firma Auto Group Polska, posiadająca największy salon VW w Polsce (+58,6%).

Warto zwrócić uwagę, że wśród firm o największych wzrostach sprzedaży dominują właśnie dealerzy marek Renault oraz Dacia.

Na liście TOP50 2013, podobnie jak w roku 2012 pojawiło się tylko czterech debiutantów, co potwierdza utrwalającą się stabilizację wśród największych polskich firm dealerskich. Debiutanci 2013 są związani tylko z dwoma koncernami i - co ważne wszystkie i poniekąd zaskakujące - firmy te to wyłącznie dealerzy jednokoncernowi. Dwóch debiutantów reprezentuje koncern VW, a dwóch koncern Renault. I powtórzmy: jest to dość wyraźny i jasny dowód na związany ze zmianami prawnym powrót dealerskiego modelu opartego na sprzedaży samochodów jednego koncernu.

Rok 2013 był zdecydowanie bardziej udany dla największych firm na liście niż dwa poprzednie lata. W latach 2011 i 2012 aż po sześć firm z pierwszej dziesiątki odnotowywało spadki sprzedaży, a na tegorocznej liście jest tylko jedna taka firma, przy czym wzrosty w niektórych przypadkach są naprawdę imponujące i sięgają kilkunastu, a w jednym przypadku (Inter Auto) nawet ponad 30%.

Pozycję lidera na liście nadal utrzymuje Polska Grupa Dealerów (10 058 sprzedanych aut), ale dynamika zmian wielkości sprzedaży największych dealerów może świadczyć, że istnieje realna możliwość zamiany na miejscu lidera w roku 2014. Kilka lat temu PGD sprzedawała mniej więcej dwa razy tyle samochodów co druga na liście Grupa Krotoski-Cichy (9 556 sprzedanych aut w roku 2013); w roku ubiegłym dystans wynosił 1 100 samochodów, a na liście 2013 zmniejszył się do zaledwie 502 sztuk.

Możliwość zmiany lidera jest tym bardziej prawdopodobna, że Grupa Krotoski-Cichy ma w swoim portfolio najbardziej dynamicznie rosnące marki na rynku (VW, Skoda, SEAT), a marki ze stajni PGD są w większości w stagnacji lub kryzysie.

Po raz pierwszy w historii na podium listy TOP50 pojawiła się firma Inter Auto z Krakowa (5 285 sprzedanych aut), której poziom wzrostu sprzedaży od początku tworzenia listy (rok 2007) sięgnął już prawie 150%. Na czwartej pozycji bez zmian: zajęła ją poznańska Grupa Bemo (5 192 egzemplarzy).

Należy w tym miejscu wspomnieć, że gdyby uwzględniać na liście także firmy zależne od producentów, to na miejscu trzecim znalazłoby się Porsche Inter Auto, należące do koncernu VW. Rok 2013 był bardzo udany dla tej grupy, która zwiększyła sprzedaż aż o 33,4% do 8 303 egzemplarzy, ale pomimo tego chyba nie spełnił jej wszystkich ambicji. Eksperci zapowiadali bowiem, że Porsche Inter Auto może stać się największą działającą w Polsce grupą dealerską już w roku 2013.

Pierwsza dziesiątka największych polskich dealerów jest od wielu lat niezwykle stabilna. W roku 2013 nastąpiła w niej jedynie jedna zmiana. Do grona TOP10 awansowała firma dystrybuująca wszystkie produkty koncernu VW: Lellek Auto Group (3 447 sprzedanych aut).

Podsumowując wyniki listy TOP50 2013, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na trwającą już drugi rok stabilizację poziomu konsolidacji rynku. Drugim elementem, o którym warto pamiętać, jest zmiana tendencji i postaw dealerów wobec wielomarkowości oraz pojawiające się wyraźnie sygnały powrotu do grona największych dealerów firm opartych o sprzedaż aut jednego koncernu.

Rok 2014 najprawdopodobniej przyniesie na liście TOP50 zdecydowanie większe zmiany niż lata ubiegłe. Z dwóch podstawowych powodów: pierwszym z nich jest proces wygaszania sprzedaży marki Chevrolet po zaskakującej decyzji koncernu GM o wycofaniu tej marki z Europy. Nie pozostanie to bez wpływu na wyniki i pozycje firm z listy, mających tę markę w swoim portfelu biznesowym. Drugim niezwykle istotnym czynnikiem zmian są i będą dziejące się obecnie procesy rynkowe związane ze zmianami modelu odliczania podatku VAT przy zakupie samochodów. Boom na samochody z kratką z pierwszego kwartału tego roku i prognozowane pozytywne zmiany związane z poprawą warunków odliczania podatku prawie na pewno spowodują kilku lub nawet kilkunastoprocentowe wzrosty całego rynku, a w przypadku marek premium z pewnością i większe.

Może się więc okazać, że na przyszłorocznej liście pojawią się jako debiutanci firmy, których sprzedaż oparta jest właśnie w głównej mierze na sprzedaży aut premium (choćby grupa Inchcape, która w tegorocznym rankingu zajęła 51. miejsce). Prognozowany wzrost rynku, który zapewne wpłynie na wyniki i przetasowania na liście, może jednak nie mieć żadnego znaczenia z punktu widzenia poziomu konsolidacji rynku gdyż, jak pokazuje ostatni rok, przy wzrostach rynku (zupełnie inaczej niż w kryzysie) większymi procentowo beneficjentami tych wzrostów są firmy mniejsze, sprzedające poniżej tysiąca aut rocznie.
Pliki do pobrania
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane