/  / Likwidacja szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód komunikacyjnych

null
© PIM
null

W dniach 18-19 czerwca odbędą się w Warszawie dwudniowe warsztaty poświęcone tematyce likwidacji szkód komunikacyjnych.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Polska Izba Motoryzacji zaprasza na nową odsłonę warsztatów z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle nowych przepisów prawa: wytycznych KNF i ustawy konsumenckiej. Najnowsza, niezbędna wiedza dla serwisów naprawczych.

Szkolenie zostanie poszerzone o blok praktyczny, który obejmuje swoim zakresem omówienie zasad likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń: OC posiadacza pojazdu i autocasco, ze szczególnym naciskiem na praktyczne podejście do tego zagadnienia, z uwzględnieniem wytycznych KNF wchodzących w życie z dniem 31.03.2015.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość aktywnie uczestniczyć w omawianiu typowych sporów we współpracy z zakładem ubezpieczeń oraz zadawać pytania i wyjaśniać kwestie sporne.

BLOK PRAWNY (dzień I)
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie: zmiany w przepisach, nowości z orzecznictwa sądów, działania UOKiK oraz wytyczne KNF
2. Likwidacja szkód z OC sprawcy
a) procedura zgłaszania szkody
b) charakterystyczne zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń
c) kalkulacja szkody, kosztorys, faktura
d) ubytek wartości handlowej pojazdu
e) dobór części zamiennych
f) samochód zastępczy na czas naprawy
g) bezpośrednia likwidacja szkody (BLS)
3. Likwidacja szkód z polisy AC
a) różnorodność warunków ubezpieczeń AC
b) zgłaszanie i rozliczanie szkód
c) kalkulacja szkody częściowej i całkowitej
d) amortyzacja, potrącenia, udziały własne
e) dobór części zamiennych w świetle nowych wytycznych KNF
f) samochód zastępczy na czas naprawy
g) likwidacja szkody z AC z perspektywy serwisu
4. Rozliczenie warsztatu z zakładem ubezpieczeń – upoważnienie a cesja
5. Dokumenty i procedury pomocne dla warsztatu przy likwidacji szkody
6. Skutki zbycia samochodu w czasie trwania ubezpieczenia
7. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC
8. Odpowiedzialność warsztatu za jakość usługi naprawy i wady części zamiennych w świetle nowej ustawy o prawach konsumenta
9. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania

BLOK PRAKTYCZNY (dzień II)
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązujące regulacje prawne z uwzględnieniem wytycznych KNF
2. Szczegółowe omówienie zasad likwidacji szkód w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz ubezpieczenia autocasco,
a w szczególności:
- zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
- obowiązujące terminy likwidacji szkód, odsetki
- pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej
- zasady kalkulacji kosztów naprawy pojazdu (kalkulatory, ceny usług, rodzaje części i ich ceny)
- amortyzacja i ubytek merkantylny w kosztorysach
- klasyfikacja  jakości części użytych do naprawy pojazdu, tzw. zamienniki
- sposoby ustalania wartości pojazdu przed i po szkodzie
- zawieranie ugód z zakładem ubezpieczeń – wady i zalety
- prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia
3. Likwidacja tej samej szkody na pojeździe w ramach ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC – możliwości, różnice i podobieństwa, wady i zalety takiego rozwiązania
4. Pojazdy zastępcze – regulacje prawne a praktyka
5. Utrata wartości handlowej pojazdu po naprawie – praktyczne możliwości uzyskania odszkodowania
6. Szczegółowe omówienie wytycznych KNF i ich interpretacja w świetle możliwości i praktyk zakładów ubezpieczeń

GDZIE I KIEDY
Warszawa, ul. Grażyny 13
18-19 czerwca 2015 (10.00-16.00)
Formularz zgłoszeniowy na www.pim.pl

CENA
I OSOBA (członek PIM) 950,00 PLN; II OSOBA 850,00 PLN
I OSOBA (pozostałe firmy) 1300,00 PLN; II OSOBA 1200,00 PLN
* podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć VAT23%

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, lunch, przerwy kawowe i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu oraz opłaty parkingowej.
 
Osoba odpowiedzialna za projekt: Ewa Rosik, tel. 22 845 01 40; 606 332 653; e-mail: szkolenia@pim.pl
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane