/  / KE sprawdzi polski podatek handlowy

KE sprawdzi polski podatek handlowy

null
null

Rozpoczynamy postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej – ogłosiła Komisja Europejska. Jest już reakcja Ministerstwa Finansów.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Powodem są obawy, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach „selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa”. Taka struktura progresywnych stawek skutkuje zdaniem Komisji tym, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach albo nie płacą podatku od sprzedaży detalicznej, albo płacą znacznie niższą jego średnią stawkę niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach. Komisja Europejska wydała zarazem nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy.

Jak informuje KE, postępowanie jest następstwem decyzji podjętej przez Komisję w lipcu 2016 r. w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej.  Komisja uznała go za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody w stosunku do ich konkurentów.

Komisja przystąpiła do zbadania sprawy w następstwie doniesień medialnych, gdyż Polska nie zgłosiła tego podatku Komisji. W sierpniu 2016 r. Komisja otrzymała również skargę, w której zarzucono, że podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa.  - Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Jednakże system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie powinien faworyzować w sposób nieuzasadniony szczególnego rodzaju przedsiębiorstw, np. przedsiębiorstw o niższych przychodach - czytamy w komunikacie prasowym KE z 19 września.

Działaniami Komisji zdają się nie być zaskoczeni przedstawiciele polskich władz. - Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Trwała wymiana korespondencji. Otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli. MF brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez KE jak i negatywny.  Dlatego MF przygotowało plan działań na tę drugą okoliczność. Plan zostanie zakomunikowany opinii publicznej we wtorek podczas konferencji prasowej – poinformowało nas Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

Rozpoczęte postępowanie dotyczy uchwalonej przez Sejm 6 lipca ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1 września.  Polski rząd nie ukrywa, że środki pochodzące z nowego podatku mają wesprzeć program Rodzina 500+.  Nowa ustawa zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa przewiduje kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą płacili podatek i będą musieli złożyć deklarację podatkową. Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Zapłacony przez nich podatek będzie stanowił u nich koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane